Maaoks­jon Raa­si­ku val­las

138
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus müüs 6. ap­ril­lil val­la­ma­jas toi­mu­nud suu­li­sel enam­pak­ku­mi­sel Iga­ve­re kü­las asu­va Väl­ja ka­tast­riük­su­se, mil­le pin­da­la on 4141 ruut­meet­rit. Oks­jo­ni­le pan­dud toot­mis­maa alg­hind oli 4141 eu­rot ehk 1 eu­rot ruut­mee­ter. Ava­li­ku enam­pak­ku­mi­se ta­ga­tis­ra­ha olid täh­taeg­selt ta­su­nud 4 ini­mest, neist üks soo­vis se­da ta­ga­si ja oks­jo­nil osa­le­sid 3 hu­vi­list. Kõi­ge kõr­gem pak­ku­mi­ne oli 5500 eu­rot ning sel­le hin­na­ga võõ­ran­da­tak­se kin­nis­tu Tai­vo Ab­ra­mi­le.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las hakatakse omistama 14 au­ni­me­tust ja tun­nus­tust