Maanteeamet rekonstrueerib Kuusalu aleviku peatänava tehasest kuni rahvamajani

1791
Kuusalu Keskväljaku rekonstrueerimisprojekt. Rahvamaja ette tuleb ohutusala. Ehitama hakatakse järgmisel aastal.

Plaanis on rajada täiendavaid kõnniteelõike ja ehitada ümber ristmikke.

Maanteeamet on koostöös Kuusalu vallavalitsusega kavandanud Kuusalu peatänava Kuusalu tee rekonstrueerimistööd, projekti koostas Reaalprojekt OÜ. See hõlmab 1,94 kilomeetrit – Vana-Narva maanteest rahvamajani.
Maanteeameti Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Ave Ots ütles, et riigihange ehitaja leidmiseks korraldatakse esimesel võimalusel.
Kuusalu peatänav on plaanis välja ehitada 2017. aastal. Maanteeameti eelarves on Kuusalu tee rekonstrueerimiseks kavandatud 680 000 eurot. Lisaks sõidutee katte remondile ehitatakse ümber Tehnika tänava ristmik tehase juures. Kunstidekooli ette tehakse ülekäigurada ja jalgtee ning korrastatakse Keskväljaku ringil kolm ristmikku – rajatakse ohutu teeületuse jaoks vajalikud ohutussaared. Rahvamaja esisel alal likvideeritakse parkimisvõimalus sõiduteel ja ristmikel, parkida saab sõidukeid edaspidi vaid vahetult rahvamaja ette.
Lisaks investeerib ehitusse ka Kuusalu vald – 2017. aasta vallaeelarvesse kavandatakse selleks 35 000 eurot. Valla kulul ehitatakse jalgtee üle kunstide kooli esise haljasala parklast ülekäigukohani, rajatakse jalgtee Tehnika tänava äärde ning uuendatakse Kuusalu rahvamaja esine parkla koos Kupu ja Kursi tee ühendustega.
Vallaarhitekt Kadi Raudla selgitas, et kuna Kuusalu tee kuulub maanteeametile ja on riigiteede nimekirjas, siis tellis projekti maanteeamet. Vallavalitsus kaasati, et projektiga saaks lahendatud ka sellised kohad, mis ei kuulu maanteeameti kohustuste alla: jalakäijate alad Tehnika tänaval ning kunstidekooli ees.
Rahvamaja ees kuulub osa teest maanteeametile, osa on valla tee. Projekti koostamisel on andnud lisaks projekteerijatele ka maanteeameti liiklusohutuse spetsialistid oma arvamuse, et praegusel kujul, sisuliselt tee keskele, ei ole autode parkimine lubatav. Parkimiskohad jäävad rahvamaja serva, täiendavalt tuleb leida parkimise võimalus rahvamaja küljele ja ka kalmistu esisele alale.
Teine oluline muutus on kavas tehase juures, kus praegu on samuti välja ehitamata ala, koolilapsed tulevad koolist kergliiklusteed mööda, tehase ees kõnniteed ei ole ja satuvad liikuma pargitud masinate vahele. Edaspidi tuleb seal parkimisala kõrvale kõnnitee, et õpilastel oleks turvaline koolitee.
Kunstidekooli ees on plaanitud risti üle haljasala kergliiklustee, Kuusalu teele ülekäigurada, liikluskorralduse muutusena ka see, et kunstikooli juures asuvatest sissesõitudest üks muudetakse ainult väljasõiduks ja teine sissesõiduks, paigaldatakse vastavad märgid.

Eelmine artikkelHC Kehra pääses Eesti karikavõistluste poolfinaali
Järgmine artikkelKuusalus alustas 40 aastat tagasi tööd muusikaklass