Lõp­pe­sid Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis

19

Veeb­rua­ris-märt­sis toi­mu­sid Kii­li spor­di­hoo­nes Har­ju­maa 2024. aas­ta koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis.

1.-9. klas­si õpi­las­te seas saa­vu­tas väi­kes­te koo­li­de ar­ves­tu­ses 114 punk­ti­ga esi­ko­ha Vai­da põ­hi­kool. Tei­seks tu­li vaid ühe punk­ti vä­hem ko­gu­nud Raa­si­ku kool. Väi­ke­seid koo­le (õpi­las­te ar­vu­ga ku­ni 374) võist­les 6, 5. ko­ha sai 76 punk­ti­ga Lok­sa güm­naa­sium. Suur­te koo­li­de ar­ves­tu­ses saa­vu­tas põ­hi­koo­li õpi­las­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha Jü­ri güm­naa­sium, kes ko­gus 149 punk­ti. Kuu­sa­lu kesk­kool sai 131 punk­ti­ga 7. ko­ha ja Aru­kü­la põ­hi­kool 116 punk­ti­ga 13. ko­ha. Osa­le­sid 18 koo­li.

10.-12. klas­si­de võist­kon­di oli 10 koo­list. Esi­ko­ha sai 98 punk­ti­ga Jü­ri güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­kool, kust võist­lesid noor­mehed, sai 44 punk­ti­ga 8. ko­ha, Lok­sa güm­naa­sium, keda esin­da­sid sa­mu­ti vaid noor­me­hed, 41 punk­ti­ga 10. ko­ha.

Ku­ni 6. klas­si pois­te võist­kon­di võist­les kok­ku 14. Neist pa­rim oli Jü­ri güm­naa­sium, 2. ko­ha sai Kuu­sa­lu kesk­koo­li mees­kond koos­sei­sus Ch­ris Oli­ver Link, Jür­gen Lõh­mus, Ras­mus Peen­sa­lu, Gün­ter Soom, Ro­met Soom ja Ris­to Välk, nen­de õpe­ta­ja on Il­var Ee­rik­soo. Raa­si­ku koo­li mees­kond sai 5. ja Lok­sa güm­naa­sium 14. ko­ha. Nais­kon­di võist­les 26. Või­tis Kii­li güm­naa­sium, Aru­kü­la põ­hi­kool sai 13., Kuu­sa­lu kesk­kool 20. ja Raa­si­ku kool 22. ko­ha.

7.-9. klas­si tü­tar­las­te 21 võist­kon­nast või­tis Jü­ri güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­kool sai 11., Aru­kü­la põ­hi­kool 15. ja Raa­si­ku kool 20. ko­ha. Noor­mees­test oli pa­rim Jär­ve­kü­la kool. Kuu­sa­lu kesk­kool sai 10., Lok­sa güm­naa­sium 12., Aru­kü­la põ­hi­kool 15., Raa­si­ku koo­li 1. võist­kond 18. ja 2. võist­kond 20. ko­ha.

10.-12. klas­si nei­du­dest või­tis 7 nais­kon­na hul­gas esi­ko­ha Jü­ri güm­naa­sium. Noor­mees­test oli 10 mees­kon­na seas pa­rim Kii­li güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­koo­li noor­mees­te võist­kond sai 7. ja Lok­sa güm­naa­siu­mi noor­me­hed 10. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu võistkonnale Ees­ti noor­te MV pronks­me­da­l
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­de hool­da­mist jät­kab Šei­ker Teed