Loksa volikogus ei antud IRLi esindajale sõna

1202

Loksa volikogu liige ILMI TERNOVSKAJA esitas taotluse sõnavõtuks, kuid sellest keelduti.

Loksa linnavolikogusse IRLi nimekirjast valitud rahvaesindajad pöördusid Sõnumitooja poole, et lehes avalikustataks neljapäeval, 23. jaanuaril volikogu istungil juhtunu.

Ilmi Ternovskaja IRLi nimekirjast rääkis, et esitas istungi alguses kirjaliku soovi võtta sõna kahel teemal. Ta tahtis küsida, kes ja miks esitas volikogu aseesimehe Helle Lootsmanni kandidatuuri Harju maakonna omavalitsustöötajate auhinnale Holmer. Teine teema puudutas kavandatavat haldusreformi ja seda, et Loksat ei ole nimetatud tõmbekeskusena.

Ilmi Ternovskaja: „Volikogu esimees Rein Heina teatas, et ei anna mulle istungil sõnaõigust. Loksa linna põhimääruses on kirjas, et volikogu alguses tuleb sõnavõtu soovist kirjalikult teatada volikogu esimehele ja seda ma ka tegin. Oleme juhtunust väga häiritud. Eriti kui võtta arvesse, et seoses paljude Kesk­erakonnast Loksa volikogusse valitud inimeste volituste peatumisega on praeguses koosseisus rahvaesindajad, kes on saanud valijatelt peaaegu sama palju hääli kui meie – IRLi nimekirja volikoguliikmetel on nelja peale kokku  valijatelt  270  häält, Kesk­erakonna nimekirja 11 volikoguliikmel 296 häält.“

Ta ütles, et sõna ajendas võtma möödunud nädalal ilmunud Loksa Elu: „Esikaanel on uudis, et Helle Lootsmann sai Holmeri, millega tunnustatakse tublimaid omavalitsustegelasi. Tahtsin sõnavõtus rääkida, et väga paljud Loksa inimesed küsivad, nii eestlased kui ka venekeelsed, kes esitas tema kandidatuuri ja milliste saavutuste eest. Tuletatakse meelde, et Helle Lootsmann sai viimastel valimistel valijatelt 16 häält, oli valimistulemustelt 22. kohal. Temast sai asendusliige kolmandal istungil, kui eest läksid ära 7 temast rohkem hääli saanud volikoguliiget Keskerakonnast. Sellist liikumist on nimetatud ka skeemitamiseks, et saada soovitud isikut volikogusse.“

Ilmi Ternovskaja lisas, et tahtis istungil sõnavõtus meelde tuletada, kuidas see vangerdamine käis: „Kolm volikoguliiget läksid tööle linnavalitsuse ametnikena, kolm peatasid oma volitused. Seni kolmeliikmelisena töötanud linnavalitsus tehti 6liikmeliseks ja poliitiliseks ning koosseisu kinnitati Kesk­erakonna kolm, kes samuti peatasid volikoguliikme volitused. Volikogu aseesimeest ei valitud Loksal uue koosseisu esimesel istungil, nagu tehti enamikes volikogudes, vaid siis, kui Helle Lootsmann sai volikogu liikmeks. Tuleb tõde tunnistada, paljud Loksa inimesed on ka küsinud, miks esitati Loksa esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liitu volikogu liige, kes sai valijatelt 16 häält. Enamasti esindavad HOLis omavalitsusi vallavanem või linnapea ja volikogu esimees.“

Ta kõneles veel, et IRLi volikoguliikmed esitasid kolm kuud tagasi volikogule otsuse eelnõu sauna taasavamiseks, siiani pole selle kohta vastust saanud. Novembri lõpus esitasid nad arupärimise, millised on Loksa linna kohustused pankade ees, ka sellele pole vastatud.
Ilmi Ternovskaja: „Meid eiratakse täielikult. Kirjutasime detsembrikuu Loksa Elusse artikli sauna avamise eelnõust ja arupärimisest.

Esialgu lubati, et avaldatakse. Siis saime teada, et linnavalitsus arutab ja otsustab, kui leht ilmus, artiklit polnud. Sellepärast soovimegi avalikustada Sõnumitooja kaudu. Kui neljapäeval palusin istungil luba kasutada diktofoni, vaatas volikogu esimees Loksa linnapea Värner Lootsmanni poole  ja küsis, kas võib. Linnapea lubas. Kas meil on ikka Loksal võimude lahusus?“

Sõnumitooja palus kommentaari Loksa linnavolikogu esimehelt Rein Heinalt. Ta kirjutas vastuses, et Loksa linna põhimäärusest arusaamine käib  volikoguliikme 10aastase staažiga Ilmi Ternovskajale üle jõu: „Julgen arvata, et Kuusalu valla elanikele, kelle raha eest Sõnumitoojat välja antakse, lähevad enam korda oma valla tegemised ja probleemide objektiivne käsitlemine.“

Toimetus saatis loo tutvumiseks ka Helle Lootsmannile, kes ei soovinud kommenteerida.

Loksa linnavolikogu on 15liikmeline:11 kohta sai Keskerakonna nimekiri, kus oli 40 kandidaati, ja 4 kohta IRL,mille nimekirjas oli 7 kandideerijat.

Eelmine artikkelHC Kehra võitis käsipalli meistriliigas Viljandit
Järgmine artikkelRaasiku lasteaia juurdeehitus avati tänusõnade ja šampanjaga