Loksa uue linnapea kuupalk on 35 000 krooni

1064

Loksa volikogu valis neljapäeval, 4. märtsil ühehäälselt linnapeaks VÄRNER LOOTSMANNI.

Nädal varem, 25. veebruaril vabastas volikogu Helle Lootsmanni omal soovil Loksa linnapea ametist ning valis ta linnavolikogu aseesimeheks.

Volikogu 4. märtsi istungil oli esimene päevakorrapunkt uue linnapea valimine. Revisjonikomisjoni esimees Viktor Fjodorov tegi ettepaneku valida linnapeaks Värner Lootsmann. Teisi ettepanekuid ei olnud. Värner Lootsmann oli valmis vastama volikoguliikmete küsimustele, kuid küsimusi polnud.

Salajasel hääletamisel olid kõik kohalolnud volikoguliikmed Värner Lootsmanni linnapeaks valimise poolt. Volikogu 15st liikmest osalesid istungil 12, kes kõik kuuluvad Keskerakonna nimekirja.

Uus linnapea tänas volikogu ja tõdes, et praegune raske olukord majanduses on toonud ka Loksa linnale keerulised ajad, ning avaldas lootust, et neist saadakse üheskoos üle. Ka sõnas ta, et loodab, kohtuvaidlusi saab edaspidi Loksal olema vähem.

Volikogu kinnitas Loksa linnavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liitu abilinnapea Andres Kaskla ja tema asendajaks Värner Lootsmanni.

Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule nimetati Loksa esindajaks Värner Lootsmann, tema asendajaks Andres Kaskla, ning Jaan Pöör, tema asendajaks Viktor Fjodorov. Linnade liidu volikogusse kinnitati esindajaks Värner Lootsmann, asendajaks Andres Kaskla.

Linnavalitsuses üks koht vaba
Värner Lootsmann tegi ettepaneku kinnitada linnavalitsus taas viieliikmeline. Linnavalitsuse liikmetena jätkavad abilinnapea Laivi Kirsipuu, Andres Kaskla ja Jaan Pöör. Üks koht jääb esialgu täitmata, kuna linnavalitsuse senine liige Karin Tammemägi astus sellelt kohalt tagasi. Ta on ametis Põhja-Tallinna linnaosa vanemana.

Töötasu määramine – rohkem ei saa pakkuda
Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina tegi ettepaneku määrata uue linnapea töötasuks 35 000 krooni kuus ning mitte kehtestada Värner Lootsmanni mobiiltelefoni kõnede maksumusele limiiti.

Rein Heina selgitas, et see palganumber ei ole suur, kui arvestada Värner Lootsmanni kogemusi. Volikogu esimees lausus: „Mul on hea meel, et Värner Lootsmann nõustus linnapea ametikoha vastu võtma. Kriisi ajal vajavad kõik omavalitsused tugevaid juhte. Värner Lootsmann on olnud Loksa linnavolikogu esimees. Tema kogemuste juures ei ole see palk üle pakutud, see on omavalitsusjuhtide keskmine palk Eestis. Ka naabervallas Kuusalus on vallavanemal sama suur palk.”

Volikogu esimees märkis veel, et Värner Lootsmannile on tehtud materiaalselt tasuvamaid pakkumisi, kuid ta otsustas Loksa kasuks: „Kerge linnapeal olema ei saa, aga majanduskriisist tingitud kasinad võimalused seavad töötasule piirid. Töö saab olema raske ja pingeline, kuid teame tema energilisust. Ta peab olema iga kell ja iga päev kättesaadav. Linnal on ees suured projektid, näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekt, millele taotleme ühtekuuluvusfondist raha, aga tuleb leida ka omaosalus.”

Volikogu oli ühehäälselt linnapea 35 000kroonise kuutöötasu poolt. Otsuses on veel kirjas, et linnapea telefonikõnede maksumus on limiidivaba. Seni oli Loksa linnapea kuutasu 28 000 krooni.

Värner Lootsmann ütles istungi lõpuks, et palub volikoguliikmetel tõsise pilguga üle vaadata 2010. aasta linnaeelarve projekti ning leida sealt kokkuhoiukohti. Eelarve on kavas vastu võtta 25. märtsil.

Loksa uus volikogu otsustas novembris 2009, teisel istungil pärast kohalikke valimisi, võtta viieks aastaks Autopargi Juhtimise ASilt kasutusrendile sõiduauto Mercedes Benz C200 D hinnaga 249 000 krooni. Sellega hakkas sõitma linnapea Helle Lootsmann. Varem kasutas ta töösõitudeks isiklikku autot.


VÄRNER LOOTSMANN
Sündinud 18. augustil 1945. aastal Harjumaal Loksa vallas Kasispea külas. Lõpetanud 1963. aastal Loksa I keskkooli, 1978. aastal Tallinna Tehnikaülikooli masinaehitustööstuse inseneri-ökonomisti diplomiga. Aastatel 1978-1981 õppis Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja õigusteadust.

Eesti Keskerakonna liige 1992. aastast. Aastatel 1999-2006 oli Riigikogu IX ja X koosseisu liige. Loksa linnavolikogusse valiti 2002. aastal. Veebruarist 2006 kuni oktoobrini 2009 töötas Harju maavanemana.

On Eesti Keskerakonna Harju piirkonna juht.