Loksa Sotsiaalkeskus asutati pärast 1,5aastast vaheaega uuesti

1047

Loksa linnavolikogu otsustas 10 poolt-, 1 vastu- ja 3 erapooletuhäälega asutada linnavalitsuse hallatav asutus Loksa Sotsiaalkeskus.

Ettepaneku  sotsiaalkeskuse  taas­asutamiseks tegi linnavalitsus. Loksa Sotsiaalkeskuse ametlik asukoht hakkab olema endises saunamajas Posti 11. 

Linnapea Värner Lootsmann kommenteeris linnavalitsuse istungil, kus otsustati teha volikogule  keskuse taasasutamise ettepanek: „Sihtasutusel Loksa Sotsiaalkeskus ei ole hetkeseisuga õnnestunud leida finantsvahendeid hoone rekonstrueerimiseks ja sinna päevakeskuse rajamiseks. Seetõttu pole momendil mõistlik alustada siht­asutuse majandustegevust.“

Ta selgitas, et Loksa Sotsiaalkeskusel kaetakse Posti 11 majandamisega seotud kulud linnaeelarvest.

Sihtasutus Loksa Sotsiaalkeskus asutati aprillis 2012, selle juhiks sai volikogu esimees Rein Heina. Loksa linna allasutuse Loksa Sotsiaalkeskus tegevus lõpetati alates 1. juulist 2012, juhataja Rein Heina tööleping lõpetati.     

Loksa Sotsiaalkeskuse põhimääruses on tegevuse eesmärkidena kirjas eeskätt eakate ja puudega loksalaste huvitegevuseks ja vaja aja veetmiseks võimaluste loomine ning abivajavatele isikutele sotsiaalteenuste osutamine.

Ülesannetena on loetletud päevakeskuse tegevuse korraldamine, peavarjuta jäänud isikute ajutise ööbimispaiga tagamine, vajadusel ja võimalusel psühholoogilise nõustamise korraldamine, majutusteenuse pakkumine, aga ka infokandjate toimetamine ja väljaandmine jms.
Posti 11 majja antakse ruumid pensionäride ühendustele, seal on ka ema ja lapse kriisituba ning varjupaik.

Linnavalitsus on kinnitanud OÜ Loksa Ehitus hinnapakkumuse Posti 11 ruumide remondiks 2374 euro ulatuses.

Eelmine artikkelKuusalu valla ujumise meistrivõistlustel rekordarv osalejaid
Järgmine artikkelRaasiku vallas asutati heategevuslik Lions-klubi