Loksa linnavolikogu päevakorras taas koolide liitmise teema

895

Loksa I keskkool on kavas nimetada Loksa gümnaasiumiks ja liita sellega vene kool.

Loksa linnavolikogu istungil, mis toimub sel neljapäeval, 18. veebruaril, on päevakorras Loksa I keskkooli ümbernimetamine Loksa gümnaasiumiks ja Loksa vene gümnaasiumi liitmine Loksa gümnaasiumiga.

Linnavalitsuse esitatud seletuskirjas on öeldud, otsus tehakse arvestusega, et vastavalt seadusele on ümberkujundamisest võimalik teavitada haridus- ja teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, lapsevanemaid ning õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

Otsuse eelnõus ei ole nimetatud otse, et vene õpilased peavad hakkama õppima senise eesti kooli ruumides, kuid seletuskirjas on lause: „Edasised otsused tühjaks jääva koolihoone osas tehakse selle aasta jooksul.”   

Samas on Loksa vene gümnaasiumi lapsevanemate algatusel kogutud ligi 300 linna­elaniku allkirjad taotlusele, milles palutakse koolide ümberkorraldamise tähtaeg 1. september 2010 lükata edasi perioodi, mil koostatakse selge tegevuskava ning täidetakse kõik tingimused ja luuakse eeldused kava elluviimiseks.
Taotlus esitati kaks nädalat tagasi veebruari alguses ning on adresseeritud Loksa linnavalitsusele, volikogule ning haridus- ja kultuurikomisjonile.

Loksa linnavolikogu otsustas 17. detsembril 2009 5 poolt-, 3 vastu- ja 5 erapooletu häälega kujundada 1. septembriks 2010 Loksa I keskkool ja Loksa vene gümnaasium ümber Loksa gümnaasiumiks. Linnavalitsuse juurde moodustati 18-liikmeline komisjon, mille ülesandeks jäi töötada välja koolide ühendamise tegevuskava. Komisjoni hakkas juhtima linnavalitsuse liige Karin Tammemägi. Komisjon käis Kehras ja Kundas tutvumas, kuidas eesti ja vene klassid õpivad ühes koolimajas. 

Vene elanikud palusid laiapõhjalist arutelu
Loksa linnavalitsusele ja volikogule esitatud taotluses on selgitatud, et muudatused hariduses nõuavad hästi läbi mõeldud ja ettevalmistatud lähenemist ning tuleks enne otsustamist teha laiaulatuslik arutelu, kuhu kaasataks lapsevanemad, õpilased, õpetajad. Arutelu annaks võimaluse süveneda ja mõista Loksa linna reaalseid probleeme kahe kooli pidamiseks, mõtestada koolide reorganiseerimise vajadust, analüüsida koolihoonete kasutamise võimalusi juhul, kui kaks kooli ühinevad ühte hoonesse. Saaks koos arutada läbi ja analüüsida eri variante koolide arenguks ning hajutada hirme ja kõrvaldada asjatuid pingeid.

Ka soovitakse taotluses läbi viia majanduslik analüüs koolide ümberkorralduse põhjenduseks. Lisatud on: „Meie pilgu läbi ei saavutata koolide administratiivse ühendamisega tuntavat majanduslikku efekti linnaeelarves. Ainult koolide üleviimine ühte hoonesse ja kulude optimeerimine võib viia soovitud tulemuseni, kuid selleks on vaja selget tähtajalist tegevuskava, mille peaks välja töötama teie poolt loodud komisjon.”

Veel palutakse taotluses lisada linnavalitsuse juurde moodustatud koolide ümberkorraldamise komisjoni koosseisu vene õigeusu kiriku Loksa vaimulik Aleksandr Galiakberov, Loksa laevatehase peausaldusisik Vladimir Mištšenko ja laevatehase nõukogu esimees Andrei Akulistõi – et suurendada huvigruppide osalust ja tasakaalustada mõlema kogukonna esindatust komisjoni koosseisus.

Lõpus on öeldud, poleemika haridusreformi ümber on viinud riigi tasandil selleni, et haridusminister on loobunud gümnaasiumide ja põhikoolide lahutamise plaanist.

„See kinnitab Loksa linnavolikogu 17. detsembri 2009 otsuse läbivaatamise vajalikkust. Loodame siiralt, et meie ettepanekuid võetakse kuulda, mõistetakse neid ja võetakse arvesse.”

Eesti kooli hoolekogu on äraootav
Loksa I keskkooli hoolekogu oli samuti seda meelt, et enne koolide ühendamise otsust oleks tulnud laiemalt selgitada ja arutada, rääkis hoolekogu esimees Andres Kiviberg. Hoolekogu hiljutisel koosolekul tutvustas abilinnapea Laivi Kirsipuu koolide ümberkujundamisega seonduvat. Hoolekogu esimehe sõnul oli selle teema käsitlemine informatiivne, arutelu polnud, ühist seisukohta ei kujundatud.

Meeleolud olid äraootavad, sõnas Andres Kiviberg.

Esmaspäeval vene koolis
Selle esmaspäeva, 15. veebruari hommikul teatas Loksa linnapea Helle Lootsmann, et samal päeval pärast tunde, kella 14ks on kutsutud õpetajad vene kooli aulasse.

Vene kooli õpetajatega kohtusid ka volikogu esimees Rein Heina, abilinnapea Laivi Kirsipuu ja Loksa I keskkooli direktor Õnnela Tedrekin. Eesti kooli õpetajad kohtumisest osa ei võtnud.

Linnavalitsuse juurde moodustatud komisjoni kokkusaamine oli kavandatud teisipäeva, 16. veebruari hommikul kella 8.

Eelmine artikkelEesti saalijalgpalli esiliiga meistrivõistlused
Järgmine artikkelASHWANI SHARMA: „Kehra tehas säilis tänu positiivsele mõtlemisele“