Loksa linnavolikogu muutis ÜVK liitumistasu maksenõuet

1395

Esialgse korra järgi tulnuks 75 protsenti liitumistasust maksta ühe aastaga, nüüd on seda vähendatud 50 protsendile.

Linnavolikogu istungil neljapäeval, 9. veebruaril oli päevakorras Loksa ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise korra muutmine. Linnapea Värner Lootsmann selgitas, et muutmisega tullakse osaliselt vastu Nõmme linnaosa elanike soovidele.

Volikogu kinnitas liitumiskorra 15. detsembril 2011. Selles sätestatud liitumistasude suurused ja maksmise ajad tekitasid Loksa Nõmme linnaosas ärevust ja vastuseisu, enne jõule toimunud rahvakoosolekul otsustati taotleda, et liitumistasu maksmist ei nõutaks, vaid see summa arvutataks edaspidise teenustasu hulka.

Nõmme linnaosas alanud ÜVK ehitusega renoveeritakse joogivee süsteem ja rajatakse kanalisatsioon, mida seal seni polnud. Kanalisatsiooniga liitumistasuks on linnavolikogu kinnitanud koos käibemaksuga 1200 eurot, joogiveetrassiga liitumiseks 1000 eurot, viimast tuleb maksta vaid juhul, kui seni trassivett ei saadud. Detsembris kehtestatud korra järgi pidi 10 protsenti liitumistasust maksma 14 päeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist, 65 protsenti pärast ehitustööde vastuvõtmist ning 25 protsenti kahe aasta jooksul.

Muudetud korras on need vastavalt 10, 50 ja 40 protsenti, kusjuures kahe aasta asemel on viimane makseperiood pikendatud kolmele aastale. Ka on lisatud, et liitumistasu arvutatakse konkurentsiameti metoodika järgi. Mõlemad liitumissummad on jäetud sama suureks.

Andres Kaarmann IRLi nimekirjast küsis istungil volikogu ainsa opositsiooniesindajana, kui palju tuleb liitujaid juurde, kui kehtima hakkavad uued tingimused. Linnapea vastas, et eeldatavalt liituvad lõpuks kõik.

Kohalolnud 10st volikoguliikmest olid muudatuste poolt 9, 1 oli erapooletu.   
      
Istungit olid tulnud jälgima ka mõned inimesed Nõmmest. Sealne elanik Igor Ignahhin kommenteerib, et selline muudatus ei pane krundiomanikke liituma, kuna enamikul Nõmme elanikest ei ole võimalik niisuguseid summasid korraga maksta: „Minu arvamus on jätkuvalt sama, nagu oli enne, et liitumistasu ei pea võtma, selle summa saab panna edaspidi teenustasu hulka. Kas see oleks siis kasulik, kui 77st potentsiaalsest liitujast oleks tegelikke kliente paar-kolm? Minu meelest oleks ikka parem, kui kõik liituksid, kanalisatsioon töötaks Nõmmes, Loksa Haljastus saaks teenustasu.“

Rahvakoosolekul detsembris selgitasid Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina ja ÜVK ehituse tellinud OÜ Loksa Haljastus juht Jüri Veber, et ehitustööde jaoks võetakse pangast omaosaluse katteks 15 aastaks laenu, tagasimakse tähtaeg on 2026. aastal. Liitumistasust kaetakse nende sõnul omaosaluse summat.

Igor Ignahhin ja Andres Kaarmann küsisid eelmisel neljapäeval pärast istungi lõppu abilinnapea Andres Kasklalt, miks on vaja kogu raha liitujatelt kätte saada kolme aastaga, kui linnale kuuluv OÜ Loksa Haljastus ise maksab seda tagasi 15 aasta jooksul. Abilinnapea selgitas, et tuleb teha kulutusi.

Igor Ignahhin imestab: „Kas tõesti on Loksa linnas rahapuudus, laenu on küll võetud, aga kuhu seda on kasutatud, ei tea? Jutt sellest, et elanike taotlustele on vastu tuldud, on demagoogia. Linnavõim seab end jätkuvalt probleemi ette, et ei saa liitujaid.“

Ta kinnitab, et jätkab liitumistasu teemaga tegelemist, uurib Loksa Haljastusest selgitusi, on valmis taotlema maavanemalt järelevalvet ja pöörduma ka õiguskantsleri poole: „Kõigepealt tahan näha liitumislepingu projekti koos tingimustega. Paljudes küsimustes on veel ebaselgus.“

Ka Nõmme elanik Eve Saidla arutleb, et vahet pole, kas peab maksma esimese aastaga 75 või 50 protsenti liitumistasust: „Inimeste suhtumine on selline, et tahaks kanalisatsiooni, aga ollakse 50 aastat Nõmmes elanud ja sellistel tingimustel pole seda vaja. Sest liitumistasu maksmine ei tähenda veel, et saab kanalisatsiooni, see on ju ainult liitumispunkti eest. Kuid tuleb veel panna toru ka oma aias, tellida projekt, töömehed, ka see on kallis. Linnavalitsus võib ähvardada, aga inimesed ei liitu.“

Ta lisab: „Kelle käest nüüd hakatakse raha võtma – eakatelt linnaelanikelt. Loksa linnavõim on inimestele vaenulik ja enda heaoluga arvestav. Teeb kõik selleks, et Loksal ei oleks hea elada, kuigi tuleks teha kõik selleks, et oleks vastupidi ja ka meie lapsed tahaksid siia tagasi tulla.“   

Kuna Igor Ignahhin on Kuusalu vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus nõukogu esimees ning vallas seisab ees ELi Ühtekuuluvusfondi toetusel ÜVK ehitus Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikesse, ta toob paralleeli: „Kuusalu valla ÜVK omaosaluse rahastaja tingimus on, et liitumistasu ei võeta. Kuusalu Soojus võtab omaosaluse katteks KIKi kaudu laenu.“

Eelmine artikkelKolgas põles väikebuss
Järgmine artikkelSotsiaalminister HANNO PEVKUR käis Arukülas