Loksa linnavõimu kiirustatud sammud

851

Ehkki Loksa linnavalitsus on põhjendanud kahe kooli liitmise vajadust ka Harjumaa koolivõrgu arengukavaga, ei ole viimase aja tegemised sellest lähtunud.

Arengukavas on laused: „Koolide juhtkonnad võiksid koostöös linnavalitsuse ja lastevanematega töötada välja tegevuskava juhuks, kui tuleb hakata kooli reorganiseerima. Koostatav kava peaks sisaldama endas lastevanemate teavitamist ja selgitamist reorganiseerimisest tingitud muutustest. Loksa linnavalitsus ja volikogu võiksid koostöös koolide ja lapsevanematega töötada välja linna haridusstrateegia, milles hinnatakse omavalitsuses (ja lähiümbruses) elavate õpilaste võimalusi põhi- ning üldkeskhariduse omandamiseks, linna koolides pakutava hariduse kvaliteeti, määratletakse linna koolide edasine staatus ning sätestatakse ajakava koolivõrgu korrastamiseks.”

Linnaeelarve on vähenenud. Selle asemel, et rakendada kõigis allasutustes ja ka linnavalitsuses tõsist kokkuhoiupoliitikat, on mindud kiirustavat ning ilmselt lihtsamana (kasulikumana) tunduvat teed. Valijate meelepaha arvestades aga võivad need otsused olla kõige kahjulikumad.  

Eelmine artikkelAnija mõisas õnnistatakse vana trikoloor
Järgmine artikkelRaasiku valla veeprojektile ÜFist 19,7 miljonit krooni