Loksa linn vaidlustas taas KOIT kava otsuse

957

Kehra gümnaasiumi rekonstrueerimine ja Kiiu lasteaia ehitus võivad jälle edasi lükkuda.

Tallinna Halduskohus peatas esmaspäeval, 28. märtsil esialgse õiguskaitse korras esmalt kuni 4. aprillini vabariigi valitsuse 17. veebruari 2011 korralduse punkti 2 kehtivuse. Korraldusega kinnitati Harju maakonna kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste (KOIT) kava aastateks 2009-2012 ning toetusrahade saajate nimekirja lülitati teiste seas Anija valla projekt Kehra gümnaasiumihoone rekonstrueerimiseks, millele on lubatud 981 813.18 eurot (15 362 038 krooni), ja Kuusalu valla taotlus Kiiu lasteaia ehitusraha saamiseks, millele antakse 1 895 976.96 eurot (29 665 592 krooni). Rahastatavate objektide reservnimekirja kanti ka Loksa lasteaia renoveerimisprojekt, millele on küsitud 1 403 419.47 eurot (21 958 736 krooni).

Kohus otsustas esialgse õiguskaitse  Loksa  linna  kaebuse  alusel.  Loksa  linn,  keda esindab advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous, soovib, et kohus tühistaks 17. veebruari korralduse ja teeks vabariigi valitsusele ettekirjutuse vaadata kahe kuu jooksul uuesti läbi Loksa linna eeltaotlus Loksa kultuurikeskuse renoveerimise ja juurdeehituse projekti lisamiseks KOIT kavasse.

Loksa linn esitas kultuurikeskuse projekti detsembris 2007 toetusraha saamiseks KOIT kavast. Vabariigi valitsus jättis selle 2007-2010 KOIT kavast välja.
Loksa linn vaidlustas tookordse otsuse, Tallinna halduskohus leidis oktoobris 2010, et Loksa linna kaebus oli põhjendatud, ja kohustas vabariigi valitsust projekti uuesti läbi vaatama. Ent 17. veebruari 2011 korraldusega jäi Loksa kultuurikeskuse projekt samuti välja nii eelis- kui ka reservnimekirjast. Esialgu oli kultuurikeskuse renoveerimisprojekti maksumus 22 miljonit krooni, millest toetusena taotleti 18,7 miljonit krooni. Hiljem on ehitushindade languse tõttu vähendatud kultuurikeskuse maksumust  984 239.39 euroni (15,4 miljonit krooni), millest toetusena küsitakse 830 851.43 eurot (13 miljonit krooni).   
 
Loksa linnavalitsus on  seda meelt, et kultuurikeskuse projekti väljajätmine KOIT kava 2009-2012 reserv- ja põhinimekirjast on põhjendamatu. Oma seisukoha selgitamiseks on Loksa linnavalitsus viidanud ühe näitena Kiiu lasteaia projektile, mida on hinnatud kultuurikeskuse projektist kõrgemate punktidega: „Loksa linnale ei ole teada mis tahes põhjendusi, mis õigustaksid, et 2009-2012 KOIT kavas neljandaks hinnatud ja põhinimekirja pääsenud Kiiu lasteaia hindamist teisiti kui perioodil 2007-2012.“ Siis jäi Kiiu lasteaed rahastuseta. 

Halduskohus ootab Loksa linna kaebusele 15. aprilliks vastulauseid vastustajalt ehk vabariigi valitsuselt siseministeeriumi kaudu ning kolmandate isikutena 17. veebruari korraldusega eelisnimekirja pääsenud projektide esitajatelt: Anija, Kuusalu, Nissi, Saue vallavalitsustelt ning ka reservnimekirja lülitatud projektide esitajatelt Rae ja Kernu vallavalitsuselt.

Halduskohus edastas esmase teate vastustajale ja kolmandatele isikutele Loksa kaebuse kohta eelmisel kolmapäeval ning palus seisukohta esmasele õiguskaitsele juba reedeks, 25. märtsiks. Esialgse hinnangu andsid selleks ajaks ka Anija ja Kuusalu vallavalitsus.

Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et vallavalitsus palus korralduse kehtivust mitte peatada, kuna Kehra gümnaasiumi renoveerimise eeltööd on alustatud, projekt peaks valmima maikuuks: „Selgitasime, et kooli kordategemiseks on suur avalik huvi, maja on ehitatud rohkem kui 40 aastat tagasi, osaliselt on renoveeritud, kuid enamasti pole valmimise ajast remonti tehtud. Kui vabariigi valitsuse korralduse täitmine peatub kohtuvaidluse tõttu, oleme tõsiselt pettunud, see oleks meile suur löök. Kavas oli tellida valmisprojektile ekspertiis ja kohe korraldada hange ehitaja leidmiseks. Väga kahju on, kui kõik takerdub.“

Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et ka Kuusalu vallavalitsus viitas kohtule saadetud seisukohas Kiiu lasteaia ehitamise suurele vajadusele ning avalikule huvile: „Päris seisma veel midagi ei jää, kuna valla­eelarves on 32 000 eurot ehk pool miljonit krooni Kiiu lasteaia projekteerimiseks. Käisin Ettevõtlus ja Arenduskeskuses uurimas KOIT kavaga seonduvat, sealt öeldi, et reaalselt avaneks Kiiu lasteaia jaoks Kuusalu vallale lubatud summa 2011. aasta lõpus.
Selleks ajaks oleme vallale võetud laenusummasid ja -kasutusrente tagasi maksnud sedasi, et valla võlakoormus langeb nõutava 60 protsendi tasemele.“

Ka Kuusalu vallavanem avaldas nördimust, et Loksa linna kaebus takistab teistel omavalitsustel olulisi projekte ellu viia. Loksa linna vaidlustamise tõttu venis KOIT kava rahade eraldamine niigi poolteist aastat ja oleks väga kahetsusväärne, kui hakkaks taas venima, märkis ta.

Sõnumitooja küsis Loksa linnapealt Värner Lootsmannilt, miks linn vaidlustas taas KOIT kava otsuse, sellega peatub ju ka Loksa lasteaiale lubatud rahade saamine. Linnapea vastas, et need on kaks eri asja ning kuna ta ei ole kohtumaterjalidega kursis, siis rohkem ei saa kommenteerida.

Eelmine artikkelVäljakutse Peterburi maanteele
Järgmine artikkelRaasiku valla veemajandusprojekt ootab lumesula