Loksa linn soovib päästekomandolt hoone eest üüriraha

1299

Loksa linnapea teatas päästeametile, et alates juulist ei saa enam komandohoonet tasuta kasutada.

Loksa linnapea tuletab aprilli alguses päästeameti peadirektorile saadetud kirjas meelde, et 26. juunil 2013 lõpeb Harjumaa päästeteenistusega kümneks aastaks sõlmitud üürileping, millega anti Loksal Kalurite tänav 2a asuv tuletõrjedepooga kinnistu päästeameti kasutada.

Linnapea Värner Lootsmann kirjutab: „Loksa linn ei pea majanduslikult otstarbekaks ega võimalikuks pärast olemasoleva üürilepingu tähtajalist lõppemist võimaldada päästeametile kinnistu edaspidist tasuta kasutamist.“

Linnavalitsus on teinud ettepaneku kinnistu tasuliseks omandamiseks või alates 27. juunist 2013 uue tasulise üürisuhte kokkuleppimiseks, teatab linnapea ja lisab, et mõlemaid osapooli rahuldava tulemuse mittesaavutamisel puudub päästekomandol õiguslik alus kinnistu ja tuletõrjedepoo kasutamiseks.

Linnapea kirjutab veel, et on samadest asjaoludest teavitanud päästeametit ka 2011 aasta oktoobris ja detsembris saadetud kirjadega ning soovib nüüd alustada depoo kasutamise tingimuste osas arutelu.

Loksa päästekomando pealik Mait Kröönström ütles, et päästeamet on teinud linnavalitsusele ettepaneku sõlmida alates 1. juulist uus üürileping kinnisvara riigile üürile andmise korra ja hinna kujunemise aluste põhjal.

Ta kinnitas, et päästeamet soovib Loksal komandot edasi pidada ning juba on olnud arut­elusid rajada linna edaspidi uus hoone, kuhu saaks ruumid ka politsei. Maja ehitaks Riigi Kinnisvara AS koostöös siseministeeriumi ja päästeametiga.

Sõnumitooja küsis linnapealt Värner Lootsmannilt, miks linnavalitsus soovib üüriraha, kui Loksa linn ei ole praegust depoohoonet ehitanud, vaid see on tulnud üle laevatehaselt, ka pole linn maja remontinud, ühekordse toetusena on omal ajal aidatud koos Loksa vallaga soetada garaažiuksed ja vahetada aknad. Anija vallavolikogu on otsustanud anda Kehra depoohoone riigile üle tasuta, miks Loksa ei võiks teha sama?

Värner Lootsmann ütles, et seda arutab Loksa linnavalitsus päästeameti, mitte Sõnumitoojaga, ning lisas, et ei pea vajalikuks teemat kommenteerida.

Anija vald sõlmib üleandmislepingu hiljemalt jaanipäevaks

Kehra päästekomando asub endises medikamentide laohoones, mille Anija vald lubas päästeametile 99 aastaks tasuta rendile. Möödunud aastal langetati otsus anda maja riigile. Samas hoones on kiirabibrigaadi tööruumid, peagi kolib sinna plaanide järgi ka politsei.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi rääkis, et üleandmise asjaajamine on võtnud aega ligi aasta, nüüd on jõutud niikaugele, et notariaalne leping Riigi Kinnisvara ASiga peaks saama sõlmitud jaanipäevaks.

„Vallal oleks kulukas seda maja hooldada, eesmärk on, et oleks peremees, kes reaalselt kasutab ja üleval peab. Kindlasti tahame, et lepingusse lisatakse, volikogu otsuse eelduseks oli, et säilib hoone sihtotstarve – tagataks ruumid päästeametile, kiirabile ja politseile. Rendiraha ei ole me päästeametilt võtnud, seda saaks tahta siis, kui oled ise hoonesse panustanud,“ sõnas ta.

Abivallavanem tõdes, et normaalne see pole, kui omavalitsus peab riigi asju ajama, aga tuleb leida mõistlik kesktee, et tagada oma elanikele turvalisus: „Anija valla suured riskiallikad on paberitehas ja metsamassiivid. Meile on ülimalt oluline, et Kehra päästekomando säiliks ja areneks. Pigem aidata kaasa, et nii oleks.“

Riik eraldas Kehra depoomaja soojustamiseks saastekvootide müügirahast 150 000 eurot, tööd said valmis möödunud aastal. Ka Loksa tuletõrjedepoo soojustamiseks lubati esialgu saastekvootide raha. Sellele uudisele järgnes Loksa linnavalitsuse teade, et päästeamet peaks hoone ära ostma, esialgselt pakutud hind oli 200 000 eurot. Linna nõudest tekkinud erimeelsuste tõttu suunati kavandatud soojustuse summa mujale.