Loksa katlamaja müra

1556

Loksa linna keskele senise katlamaja kõrvale seatud konteinerkatlamaja korstnast kostab müra, mis häirib linnaelanikke. Loksa abilinnapea Andres Kaskla ütles, et linnavalitsus on saatnud Loksa soojatootjale, firmale N.R. Energy OÜ kirja, milles palutakse müra kõrvaldada. N.R. Energy juhatuse liige Mati Sarap ütles, et otsitakse lahendust, seni pole leitud: „Müra tekitab suits, mis liigub korstnas.  See pole mehaaniline hääl, vaid on tingitud õhuliikumisest. Paigaldame kateldesse turbolaaturid, see peaks suitsu liikumist aeglustama. Peatselt selgub, kas need annavad efekti.“