Loksa Haljastus nüüd osaühing

1423

Volikogu otsusega on heakorra- ja teenindusasutus Loksa Haljastus muudetud Loksa linnale kuuluvaks osaühinguks. Selle juhatuse liikmeks ja tegevdirektoriks kinnitati senine abilinnapea Laivi Kirsipuu. Heakorra- ja teenindus­asutuse juhataja Allan Alajärvega lõpetati tööleping ning talle maksti teenitud töötasu ja puhkusetasu kompensatsioon. Linnavalitsuse otsusega on Allan Alajärv nüüd OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige. Veel kinnitati juhatuse liikmeteks Viktor Fjodorov ja Juri Veber. Osaühing Loksa Haljastus saab KIKist 81,5 miljonit krooni Loksa linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstruee­rimiseks aastatel 2010-2012.