Loksa gümnaasiumis hakkavad tööle kaks õppealajuhatajat

689

Linnavolikogu kinnitas 1. septembrist 2010 Loksa gümnaasiumi asukohaks I keskkooli hooned.

Loksa I keskkool hakkab 1. septembrist kandma nime Loksa gümnaasium ning sellega liidetakse Loksa vene gümnaasium. Märtsis linnavolikogus heakskiidu saanud Loksa gümnaasiumi põhimääruses on kirjas, et õppetöö toimub päevases vormis. Kooli 1.-12. klassides on vähemalt ühes paralleelklassis õppekeel eesti keel. See tähendab, et koolis hakkavad olema eestikeelsed ja ka venekeelsed klassid.

Põhimääruses on säte, et gümnaasiumiastmes on eesti keel tervikuna õppekeel 10. klassi astujale hiljemalt õppeaastal 2012/2013. Seega kavatsetakse keskkooliklassides minna järkjärgult üle eestikeelsele õppele ning nelja aasta pärast oleksid gümnaasiumiklassid Loksal ainult eestikeelsed. Vene keeles saaks siis õppida kuni 9. klassi lõpuni.

Loksa linnavalitsus kinnitas paar nädalat tagasi, märtsi lõpus, Loksa gümnaasiumi töötajate koosseisu.
Ametikohti on kokku 66,7. Kooli hakkab juhtima direktor. Õppealajuhatajaid on kaks.

Loksa I keskkooli direktor Õnnela Tedrekin ütles, et õpilaste arvu järgi võiks kahe kooli ühendamisel olla gümnaasiumis õppealajuhatajatele 1,5 ametikohta. Kuid vähemalt esialgu on mõlemad õppealajuhatajad plaanis tööle jätta täiskohaga.

Pedagoogide ametikohti on liidetud koolis 32,8. Eraldi on kooli koosseisu nimetatud pedagoog-nõustaja ametikoht. Õnnela Tedrekini sõnul võiks soovi korral sellel kohal tööle asuda Loksa vene gümnaasiumi direktor Galina Nikitina, et ta aitaks ühinemist läbi viia.

Õnnela Tedrekin sõnas, et esimesel õppeaastal võetakse vene kooli õpetajad tööle arvestamata pedagoogidele kehtivat riigikeele oskamise nõuet. Riik kontrollib pidevalt, kas pedagoogide riigikeeleoskus vastab nõuetele.

„Pikendust saab juhul, kui on näha, et on asutud eesti keelt õppima, algtaseme eksam sooritatud ja õpinguid jätkatakse. Erand tuleks teha vast neile pedagoogidele, kes hakkavad jääma pensionile,” rääkis direktor.

Huvijuhi ametikohti on 1,6. Õnnela Tedrekini sõnul pole ka praegu eesti kooli huvijuht ametis täiskohaga.

Majandusala juhatajaid jääb üks, teisele leitakse töö tühjaksjääva koolimaja hooldajana. Vene kooli sekretärile pakutakse tööd personalispetsialistina. Söökla personalis hakkab olema 4 inimest – peakokk-juhataja, 2 kokka ja köögi abitööline. I keskkooli söökla juhataja läheb pensionile, vene kooli söökla kolm töötajat tuuakse teise koolimajja üle. Eesti kooli kõik teised töötajad jäävad ametisse.

Koristajakohti on liidetud koolis ette nähtud 8,5. Eesti koolis jäävad senised koristajad tööle, vene koolist tuleb üle 2 koristajat.

Loksa vene gümnaasiumi direktor Galina Nikitina rääkis, et nende kollektiivist koondatakse 5 koristajat, kes kõik on pensionärid. Koondatakse ka mõlemad remonditöölised, neist üks on pensionär, teine pidi leidma tööd mujalt.

Pedagoogidest koondatakse vene koolis kaks pensionäri – poiste tööõpetuse ja inglise keele õpetaja. Kahe pedagoogiga on aastased lepingud, mis lõpevad augustis ja neid ei pikendata – Tallinnast käib üks õpetaja ja aastane leping on ka muusikaõpetajaga, kes on pensionär. Veel pole otsustatud, millist ametit pakutakse tüdrukute tööõpetuse õpetajale, sest nii poiste kui tüdrukute tööõpetus tahetakse liidetud koolis viia eestikeelseks.

Eelmine artikkelLoksa volikogus taas LARISSA PLEHOVA
Järgmine artikkelKolgaküla kirbuturul oli üle 30 müüja ja 200 ostja