Lok­sa vo­li­ko­gu asee­si­mees on HEL­LE LOOTS­MANN

1171

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu va­lis möö­du­nud nel­ja­päe­val 13 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le­ga vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Kes­k­e­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hel­le Loots­man­ni, kes oli sel­les ame­tis ka se­ni. Hel­le Loots­mann va­li­ti majandus- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­heks, ase­e­si­me­heks sai vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Ga­li­na Ni­ki­ti­na, asee­si­me­heks Natalja Kalinina, haridus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va, asee­si­me­heks Helle Lootsmann. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees on Hei­ki Tud­re, asee­si­mees Olga Maslova, liige Ignar Tamsalu.

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK on aas­ta pa­rim noor jalg­rat­tur
Järgmine artikkelFARIŠ­TA­MO EL­LER kin­gib Ees­ti­le 100. sün­ni­päe­vaks 100 kla­ve­ri­pa­la las­te­le