Lok­sa tee­ne­te­mär­gi saab dok­tor TAT­JA­NA PROS­KU­RI­NA

1288

Lok­sa vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da lin­na tee­ne­te­märgi tä­nu­väär­se töö eest me­dit­sii­ni alal pe­rearst Tat­ja­na Pros­ku­ri­na­le. Te­ma esi­tas tee­ne­te­mär­gi kan­di­daa­diks lin­na­pea Vär­ner Loots­mann. Tat­ja­na Pros­ku­ri­na alus­tas Lok­sal ars­ti­na tööd 40 aas­tat ta­ga­si – 1978. aas­tal. Pe­rears­ti­na on ta töö­ta­nud vii­ma­sed 20 aas­tat. Ot­su­se se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et Tat­ja­na Pros­ku­ri­na on hin­na­tud kol­leeg, hea nõuand­ja: „Oma tead­mi­si ja os­ku­si on ta edu­kalt ra­ken­da­nud Lok­sa mit­me põlv­kon­na ela­ni­ke ra­vi­mi­sel. Ta on ala­ti ra­hu­lik ja ta­sa­kaa­lu­kas ning hoo­liv.“