Lok­sa pe­rearst TAT­JA­NA NU­GIS jääb pen­sio­ni­le

2266

Lok­sa pe­rearst Tat­ja­na Nu­gis esi­tas ter­vi­sea­me­ti­le aval­du­se, ta soo­vib ala­tes 1. juu­list loo­bu­da pe­rears­ti­ni­mis­tust. Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas 4. märt­sil väl­ja kon­kur­si uue pe­rears­ti leid­mi­seks. Dok­tor Tat­ja­na Nu­gis üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on pen­sio­niea­li­se­na töö­ta­nud mi­tu aas­tat, nüüd ta­hab ter­vis­li­kel põh­jus­tel perearstina töötamise lõpetada. Te­ma ni­mis­tus on 1600 pat­sien­ti. Tat­ja­na Nu­gis on töö­ta­nud Lok­sal las­tears­ti­na, hil­jem pe­rears­ti­na üle 40 aas­ta. Aas­tal 2011 omis­ta­ti tal­le Lok­sa lin­na au­ko­da­ni­ku ni­me­tus.