Lok­sa mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Park­si kü­la

2829
Park­si või­du­kas võist­kond: TÕ­NU SILD, AVE ALL­MÄ­GI, AND­RES ALL­MÄ­GI ja TOO­MAS KURG.

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 31. märt­sil toi­mus Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses Lok­sa mä­lu­män­gu­sar­ja viies ning vii­ma­ne voor. En­ne vii­mast män­gu hoi­dis 180 punk­ti­ga liid­ri­koh­ta Va­nad, järg­ne­sid  177 punk­ti­ga Park­si ning 175 punk­ti­ga Va­na­kü­la.
Võim­sa ja ta­sa­vä­gi­se män­gu te­gid Park­si ning Kar­das­hia­nid, kes ko­gu­sid vas­ta­valt 47 ja 46 punk­ti. 112 ko­gus 45 ning Käs­mu 41 punk­ti. Va­na­de ja Va­na­kü­la vii­ma­ne voor ebaõn­nes­tus ning mõ­le­mal võist­kon­nal tu­li lep­pi­da 35 punk­ti­ga.
See tä­hen­das, et ül­dar­ves­tu­ses või­tis veen­va edu­ga Park­si: And­res All­mä­gi, Ave All­mä­gi, Too­mas Kurg ja Tõ­nu Sild, kes viie män­gu pea­le ko­gu­sid 224 punk­ti. Võrd­selt 215 punk­ti­ga järg­ne­sid Va­nad (San­der Pii­be­mann, Ind­rek Ad­ler, Tar­mo Laa­ne­la ja Mar­tin Piis­pea) ning Kar­das­hia­nid (Pent Paal­berg, Val­vi Joa­vä­li, Aap All­mä­gi ja Eva All­mä­gi), kuid kõr­geim punk­ti­sum­ma ühes män­gus an­dis 2. ko­ha Va­na­de­le. Esi­kuui­kus­se mah­tu­sid veel Va­na­kü­la, 112 ning Sõb­rad.
Kok­ku osa­les sel­lel hooa­jal Lok­sa mä­lu­män­gu­sar­jas re­kor­di­li­selt 23 võist­kon­da.

Eelmine artikkelElua­se­me­ku­lu­de piir­mää­rad toi­me­tu­le­ku­toe­tus­te mää­ra­mi­sel Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKeh­ras tu­leb ret­ro­dis­ko