Lok­sa kool rah­vus­va­he­li­ses pro­jek­tis

914

Lok­sa güm­naa­sium al­ga­tas 9.-12. klas­si õpi­las­te­le rah­vus­va­he­li­se ka­heaas­ta­se pro­jek­ti „Võrd­se­te või­ma­lus­te eest“, mil­les osa­le­vad veel 2 koo­li Itaa­liast ja üks Ru­mee­niast. Pro­jek­tis kä­sit­le­tak­se inim­vää­ri­ku­se ja -õi­gus­te tee­ma­sid. Käiak­se üks­tei­sel kü­las, igast koo­list kor­ra­ga 5 õpi­last. Tä­na­vu no­vemb­ris sõi­da­vad Lok­sa koo­li noo­red Sit­sii­lia saa­re­le, rää­gi­tak­se im­mig­rat­sioo­nist ja põ­ge­ni­kest. Ke­va­del tu­le­vad kü­la­li­sed Lok­sa­le. Pro­jek­ti ra­has­tab Eras­mus+ prog­ramm. Projekti kon­takt­isik on õpetaja Inga Korts-Laur.

Eelmine artikkelEK­RE osa­kond Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu, Ala­ve­re ja Raa­si­ku kool maan­teea­me­ti kam­paa­nias