Lok­sa hool­de­ko­du­le maad juur­de

799

Lin­na­vo­li­ko­gu ot­sus­tas võõ­ran­da­da ot­sus­tus­kor­ras Lok­sa hool­de­ko­du oma­ni­ku­le OÜ Han­saC­lub en­di­se haig­la, nüüd­se hool­de­ko­du juu­res Pos­ti 27b kin­nis­tu pin­da­la­ga 9635 ruut­meet­rit. Kin­nis­tu hind on 10 000 eu­rot. En­ne os­tu-müü­gi vor­mis­ta­mist tu­leb lin­na­va­lit­su­sel taot­le­da kesk­kon­na­mi­nist­rilt sel­leks lu­ba. Te­gu on met­sa­ga, mil­lest on plaa­nis te­ha hool­de­ko­du puh­kea­la.