Lohja järves kasvas sinivetikas

2090

Keskkonnainspektsioon teatas, et Lohja järves reostust ei olnud.


Kuusalu vallavanema valmistatud hoiatussilt Lohja järve ääres.

Keskkonnauuringute Keskuse laboris tehti eelmisel nädalal mikroskoobivaatlusel kindlaks, et laupäeval, 18. augustil Kuusalu vallast Lohja järvest võetud veeproovid sisaldasid sinivetikaid. Limnoloogiakeskuse professor Ingmar Ott aitas keskkonnauurijaid vetikaliigi määramisel, ta leidis kaks liiki – Anabaena lemmermannii ja Microcystis viridis.

Professori andmetel on mõlemad liigid võimelised tootma toksiine. Keskkonnainspektsiooni pressiteade edastab tema kommentaari: „Nagu näitas 2008. aastal riikliku seire käigus läbiviidud uuring, on Lohja järve olukord vee keemiliste omaduste, fütoplanktoni ja taimede poolest kesine.“

Praeguseks on järvevesi selginenud, kui reostusest teada anti, siis oli tegu juba vetikate õitsemise lõppfaasiga.

Kui 18. augustil tuli Lohja järve äärest päästeametile teade, et rohekaks värvunud ja ebameeldivalt lehanud järv võib olla reostunud, informeeriti sellest ka Kuusalu vallavanemat Urmas Kirtsit. Ta oli siis Tsitre küla aastapäeva peolt lahkumas. Vallavanem sõitis sündmuskohale, selleks ajaks olid järve ääres toimetamas keskkonnauurijad. Kohal oli ka Loksa päästekomando meeskond. Vallavalitsus paigaldas pühapäeval päästeameti palvel järve kaldale sildi, mis hoiatab inimesi saastunud vee eest. Kuigi reostust ei leitud, võib vetikate lagunemisel tekkinud toksiinide tõttu ujumine järves olla tervisele ohtlik.