Lilli küla seltsimaja sai nurgakivi

2702
Külavanem BRUNO ENGEL ja Anija volikogu esimees JAAN ORUAAS matsid tulevase seltsimaja nurga alla silindri sümboolsete esemetega.

Seltsimaja ehitus peaks algama juuli lõpus.

Laupäeval, 16. juulil asetasid Lilli külavanem Bruno Engel ja Anija volikogu esimees Jaan Oruaas sajakonna inimese kohalolekul sümboolse nurgakivi  Lilli küla seltsimajale-spordi-hoonele ning avasid laste mänguväljaku.

Tulevase hoone nurga alla maeti silinder, mille sees on seltsimaja projekt, Lilli küla sündmusi kajastanud ajalehed  Sõnumitooja ja Harju Elu,  Lilli rahvatantsu naisrühma kingitud foto ja kahekroonine rahatäht sümboliseerimaks aega, mil ehitusplaanid said alguse ning eurone münt tähistamaks käesolevat aastat kui uut euroajastut.

Seltsimaja tuleb kortermajade taha Lilli Küla Arendamise Seltsi kasutusvalduses olevale Raadiku kinnistule. Osaliselt ehitatakse ümber kinnistul asuv Raadiku küün-ait-kuivati, millest on alles maakivist müürid. Vanad müürid lammutatakse ning uus ehitatakse betoonplokkidest. Taastatakse maja alumine osa maakivi sarnaste materjalidega, et rõhutada uue hoone järjepidevust ja säilitada antiikset hõngu.

Külavanem Bruno Engel ütles avakõnes, et seltsimaja ehitamise asju hakati ajama viie aasta eest ning lähitulevikus on see Lilli külas üks olulisemaid teemasid: „Seltsimaja peaks ühendama mitte ainult meie küla rahvast,vaid inimesi kõikidest ümberkaudsetest küladest.“

Külavanem tänas kõiki, kes panustasid hoone ehituse ettevalmistustöödesse.

Jaan Oruaas kiitis Lilli küla suure ettevõtmise eest ja avaldas lootust, et majast tuleb uhke ehitis.

Seltsimaja ülejärgmiseks aastaks
Lilli küla seltsimaja-spordihoone ehitamise plaan sai alguse 2006. aastal. 2010. aastal  valmis maja projekt. Ehituseks on MTÜ Lilli Küla Arendamise Selts saanud PRIAlt meetmest 3.2 Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetused kolmest taotlusvoorust  kokku 180 000 eurot ( 2 816 388  krooni) toetust. Taotlus 60 000 eurole on esitatud ka neljandasse vooru, mille tulemused selguvad pärast 25. juulit.

Anija vallavalitsus toetab seltsimaja ehituse kolme etappi 19 798,55 euroga (309 780 krooni), mis läheb omaosaluse katteks. Sponsoritelt ja MTÜ eelarvest on kogunenud ligikaudu 6 200 eurot (97 009 krooni). Külaselts korraldas erinevaid üritusi seltsimaja toetuseks – perepäevi ja heategevuskampaania.

Bruno Engeli sõnul saab ehitusega alustada kohe, kui PRIA on esimese taotlusvooru muudatused heaks kiitnud. Kogu toetussumma eest peaks järgmiseks kevadeks valmima majakarp. Seejärel tuleb iga korruse väljaehitamiseks otsida vahendeid eraldi projektide abil.

Bruno Engel: „Viimasest voorust peaksime saama toetust katuse ehituseks. Käesoleva aasta lõpuks soovime seltsimaja ehitusega jõuda nii kaugele, et saaks talveks kile alla. Kui kõik läheb hästi, võib maja valmis jõuda 2013. aasta sügiseks.“

Seltsimaja esimesele korrusele tuleb tenniseväljaku mõõtmetega spordisaal, koos riietusruumide ja toitlustusvõimalusega. Teisele korrusele on plaanis rajada lastepäevahoid ja kaugtöö keskus. Kolmas ehk katusekorrus ehitatakse hosteliks, kuhu on kavandatud kaheksa tuba, kokku 26le inimesele.

Külavanema sõnul on hostelit vaja, sest kusagil lähinaabruses ei pakuta Anija valla külastajatele öömaja.

Vastvalminud mänguväljak lastele asub tulevase seltsimaja kõrval. Mänguväljaku kogumaksumuseks kujunes 2879,53 eurot. Selle rajamiseks sai mittetulundusühing Kohaliku Omaalgatuse Programmist 1589 eurot (25 000 krooni), Anija vallavalitsus toetas omaosalust 707 euroga (11 062 krooni). Ülejäänud summa tuli külaseltsilt.

Nurgakivi asetamise peol, mis oli ühtlasi ka Lilli küla mälestustepäev, jutustas koduloouurija Ants Miidla lugusid ning inimesed said kaasa rääkida ja jagada oma mälestusi seoses Lilli külaga. Pikemalt kirjutame räägitust järgmises Sõnumitoojas.

Esinesid Lilli naisrahvatantsurühm ja külalistena Viimikud Kuusalu vallast. Mängiti seltskonnamänge. Õhtut juhtis Priit Lomp ja muusikat tegi ansambel mini MTJ.

Peo ja mälestuste päeva toetuseks sai külaselts  KOPist 1589 eurot (25 000 krooni) toetust. Omaosalus, 160 eurot, tuli külaseltsilt ning annetustest. Ka mälestuste päeval olid väljas annetuste kastid. Koos heategevusliku kohviku sissetulekuga koguti 448,95 eurot, mis läheb omaosaluste katteks järgmistele projektidele.