Lehtmetsa hoolekandeküla tee vallale

874

Anija vallavolikogu otsustas 25. augusti istungil ühehäälselt kinnitada vallavalitsuse ettepanek munitsipaliseerida Lehtmetsa hoolekandeküla tee. Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et vallavalitsus kaalutles hoolikalt, kas jätta hoolekandeküla tee Lehtmetsa teeks. Tee ehitab hoolekandeküla teenuse pakkuja AS Hoolekandeteenused ning selle eest hakkab hoolitsema Anija vald.