Leegiranna ehk Leegisoo

92

Ligi 20 aastat on möödas, kui Kuusalu vallas algatati Leegiranna elamuarenduse detailplaneering. Tookord kõlasid küsimused, et kuidas sinna ehitatakse, ala nime on muudetud, kuid kohalik rahvast teab, et tegu on Leegisooga. Osa alast on kõrgem liivamaa, aga ranna pool geoloogiliselt keerulisem.

Leegiranna I krundid on müüdud, ala arendanud ettevõte likvideeritud. Teed, üldkasutatavad kinnistud ja tehnovõrgud andis arendaja tasuta vallale, nüüd on joogiveetorustik antud Kuusalu Soojusele. Seadus kohustab omavalitsust tagama elanike joogiveega varustamist ning tiheasustuses korraldama kanalisatsiooniteenuse osutamist. Vallale kuuluv Kuusalu Soojus pani pumbamajja hiljuti veepuhastusseadme ja on valmis asuma arenduse vee-ettevõtjaks. Leegiranna merepoolses osas maasse pandud kanalisatsioonitorud on aga paigast nihkunud, toimivat reoveesüsteemi pole. Koostöös arendajaga korraldas Kuusalu vallavalitsus kogumispaakide ostu ja paigalduse, kuid osad kinnistuomanikud soovivad neile esialgu lubatud kanalisatsiooni.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 30. novembril
Järgmine artikkelDirek­tor usub, et Aeg­vii­du kool on järg­mi­seks juu­be­liks re­no­vee­ri­tud