Leader-toetust taotlevad Arenduskoja piirkonna 15 ettevõtet

1252

Toetusi soovitakse 225 000 eurot rohkem, kui on jagada.

MTÜ Arenduskoda sügisvoor oli avatud 12.-21. septembrini, taotlusi Leader-toetustele sai esitada kahte ettevõtlusmeetmesse.
Kokku esitati 15 rahataotlust. Meetmest 1.1 (elulaadiettevõtluse toetus) soovivad toetust 5 firmat, neist üks Kuusalu vallast, kaks Vihula ja kaks Kadrina vallast. Meetmesse 1.2 (mikro- ja väikeettevõtete arendamine) on laekunud 10 projekti, neist kaks Kuusalu, kolm Vihula ja viis Kadrina vallast. Loksa linnast ja Tapa vallast seekord toetusi ei taotleta.
Arenduskoja projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu: „Esmalt tuleb taotlused tehniliselt üle kontrollida, siis selgub, millised lähevad hindamisele. Hindamistulemuste põhjal kokku pandud pingerida on kavas PRIAsse edastada 1. novembriks.“
Hindajad sõidavad 6. oktoobril tutvuma taotlustega seotud objektidega, 25. oktoobril on võimalik taotlejatel hindamiskomisjoni koos­olekul projekte tutvustada.
Tiina Vilu lisas, et kevadvooru taotluste hindamisel moodustunud pingeridu Arenduskoda ei avalikustanud, kuid Eestis umbes pooled grupid tegid seda. Kas nüüd avalikustatakse, pole otsustatud.

Eelmine artikkelKuusalu valla MTÜde taotlused
Järgmine artikkelKuusalu valla hariduspreemia