Leader projektidele Kuusalu valda üle 1,8 miljoni ja Loksale 135 700 krooni

835

MTÜ Arenduskoda kaudu toetatakse 22 projekti Kuusalu vallast ja 4 Loksalt.

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas möödunud neljapäeval 2010. aasta esimese taotlusvooru projektide hindamistulemused. Kokku jagati toetust üle 6 545 711 krooni 63 projektile. Taotlusi oli rohkem – 79 projekti, millele küsiti kokku veidi üle 12 miljoni krooni. Kuna küsiti ligi poole rohkem, kui oli võimalik toetada, otsustati osadele projektidele anda taotletust väiksemad summad.

Meetmest 1.1 toetatakse kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringuteks 29 projekti kogusummas 4,4 miljonit krooni. Kuusalu vallast saavad rahastuse 5 projekti, kokku 926 887 krooni ulatuses.

Kõige enam sai Kuusalu vallast selles meetmes hindepunkte MTÜ Muusa Kapriis projekt, millele antakse küsitud 399 499 krooni Viinistu loodusvaatluste matkaraja ja vaatlusplatvormide rajamiseks. Projekt saavutas pingereas 6. koha.

MTÜ Õnne Maja saab Kolga rahvamaja rekonstrueerimise toetuseks 183 600 krooni ning MTÜ Vihasoo Haridusselts keraamikakoja loomiseks 52 578 krooni.

Tapurla külaseltsi toetatakse külaplatsi rajamisel 191 210 krooniga, kuigi küsiti 382 420 krooni.  Ka MTÜ Pärispea Seltsimaja saab küla seltsimaja köögi sisustuse ning tehnika soetamiseks soovitust vähem – taotleti 169 623 krooni, lubatakse 100 000 krooni.

Toetuseta jäid EELK Loksa Maarja koguduse projekt, millega sooviti toetust kiriku uue kellasüsteemi tarvis; MTÜ Salmistu Paadimees taotlus Salmistu Merevärava toetuseks ning MTÜ Varemete projekt Kalme külastuskeskuse territooriumitööde rahastamiseks.

Loksa linnast rahastatakse sellest meetmest 1 projekti – MTÜ Loksa Arendus saab 52 578 krooni mänguväljakute tegemiseks.

Raha ei anta SA Loksa Sport projektile uisu ja tenniseväljaku rajamiseks.  

Meetme 1.2 toetussummad on seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamiseks.

Sellest meetmest antakse raha 31 projektile 1 499 361 kooni ulatuses. Kokku oli esitatud 36 projekti kogusummas 1 870 000 krooni.

Ligi pooled toetust saavad projektid on selles meetmes Kuusalu vallast – 15 projektile antakse kokku 795 294 krooni.

Pingereas kolmandal kohal on MTÜ Kolgaküla Selts projekt küla 2010. aasta kokkutuleku toetamiseks. Saadakse kogu küsitud summa – 83 850 krooni. Kolgaküla Kinoklubi tarvis toetatakse seltsi 34 850 krooniga.

Kuusalu Matkaseltsing saab külade kümnevõistluse korraldamiseks samuti taotletud summa – 32 830 krooni. Uuri küla seltsingule antakse 66 150 krooni Uuri küla raamatu ja kokkutuleku jaoks.

MTÜ V. Tormise Kultuuriseltsi toetatakse 23 265 krooniga Kuusalu rahvamaja välisvoodri värvimiseks, 54 567 krooniga Kuusalu kihelkonna regilauludega plaadi väljaandmiseks ning 13 293 krooniga Gustav Vilbaste 125. sünniaastapäevale pühendatud seminari päeva korraldamiseks.

MTÜ MC Kolga  küsis 48 416 krooni Kolga karika tennisevõistluse tarvis, antakse 28 416 krooni. Kolga-Kuusalu Lauljate Seltsing saab 100 000 krooni Põhja- ja Baltimaade koorifestivalil osalemiseks. Salmistu Külaseltsile antakse 49 860 krooni Salmistu küla 555. juubeli tähistamiseks.

MTÜl Kiiu Arendus toetatakse kolme projekti – Kiiu mõisa teopäeva 47 786 krooniga (küsiti 49 716 krooni), Kiiu ajalooraamatu väljaandmist 82 100 krooniga ning Kiiu külapäeva korraldamist 49 989 krooniga.

MTÜ Külakino Tapurlast saab 34 568 krooni projektile „Metsakinoga Lahemaa radadel”.

Loksa linnast antakse ka sellest meetmest toetust 1 projektile – SAle Loksa Sport on lubatud 64 800 krooni spordivõistluste Lahemaa Troika tarvis. 

Toetust ei antud MTÜle Külakino muinastulede öö jaoks, Loksa linnavalitsusele Loksa suusa-jooksuraja korrastamise talgute korraldamiseks ning Kiiu Arenduse projektile „Kiiu ajaloo jäädvustamine ja avalikustamine I”.

Meetme 1.3 toetusrahad on mõeldud erinevate elanike­gruppide kaasamiseks. Esitati 8 projekti kogusummaga 353 202 krooni, toetati 7 projekti kogumaksumusega 302 720 krooni.

Kuusalu vallast hinnati toetamisvääriliseks kaks projekti kogusummas 99 968 krooni– MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing saab 49 968 krooni puuetega inimeste langevarjuhüpeteks ning Kolga piirkonna seltsing 50 000 krooni Kolga töö- ja puhkelaagri jaoks. 

Loksa linnast saavutas selles meetmes pingereas esikoha MTÜ Loksa Arenduskeskus projektiga „Eesti keele suvine puhkekeskus”, toetussumma on 50 000 krooni.

Pingereas sai 5 punkti suurusest miinimumhindest väiksema punktisumma ja jäeti rahastuseta Kuusalu vallast MTÜ Ökokratt projekt „Keskkonnatelk 2010 – vanast uus innustab”.

Meetmest 1.4 toetatakse piirkonna mainekujundamisega seotud projekte. Taotlusi oli esitatud 6 kogusummas 372 366 krooni, rahastatakse 5 projekti kokku 342 630 krooniga.

Meetmest saab Loksa linnavalitsus Loksa linna piirkonda tutvustava välikaardi paigaldamiseks, infovoldiku koostamiseks ja trükkimiseks 73 070 krooni.

Kuusalu vallast sellesse meetmesse projekte ei esitatud.

Eelmine artikkelPeeti kinni alkoholijoobes juht
Järgmine artikkelBalti Spoon täiendab toodangut