Lasteaedade järjekorrad on pikemad kui möödunud aastal

1413

Sõnumitooja uuris, kui palju on soovijaid Loksa linna ja Raasiku, Anija ning Kuusalu valla lasteaedadesse.

Nelja omavalitsuse lasteaedadest on pikim järjekord Kuusalu lasteaias Jussike. Praegu käib Jussikeses 196 last, rühmasid on 9 – neist 1 sõime- ja 8 aiarühma.

„Kohata jäänud laste arv kasvab pidevalt. Kuna eelmisel aastal jäi ukse taha üle 80 lapse ja uusi taotlejaid tuleb aina juurde, on järjekorras nüüd 103 last. Seda on ühe kuue rühmaga lasteaia jagu. Kui Kiiu lasteaed valmis tehakse, lahendab see probleemi. Kuusalu lasteaias pole uuteks rühmadeks ruumi,“ lausus direktor Astrid Meister.

„Kohata on valdavalt 2-3aastased lapsed. 5-6aastased lapsed Kuusalu valla registrist on teenindatud,“ lisas ta.

Kolga lasteaia direktor Kaja Martinson rääkis, et palju lapsi vastu võtta saab, sõltub kooliminejate arvust: „Kevadel läks kooli 24 last ja saime nii palju ka vastu võtta.“

Praegu on Kolga lasteaias 5 rühma – 1 sõime- ja 4 liitrühma. Sõimerühmas on 16, liitrühmades 20 last. Järjekorras ootab 3 sõimerühma last.

„Aastad on näidanud, et septembrikuu jooksul on ka kohast loobujaid. Loodan, et  kõik soovijad saavad lasteaeda,“ sõnas Kaja Martinson.

2012. aastaks on järjekorda pandud 35 last.

„Reaalne pilt, kes lastest tuleb Kolga lasteaeda, selgub mais, sest mitmed lapsed on järjekorras ka Kuusalus ja Vihasoos.“

Vihasoo lasteaia-algkooli direktor Marika Astor: „Meil on üks liitrühm 20 lapsega, järjekorras on paarkümmend last. Üks-kaks last jäävad võib-olla ukse taha. Järgmisel aastal läheb palju lapsi kooli, siis saavad tahtjad koha.“

Raasiku vallas palju noori peresid
Aruküla lasteaias Rukkilill avatakse 2012. aasta jaanuaris uus sõimerühm, siis on rühmi kokku 10– 2 sõime- ja 8 aiarühma, millest kolm on liitrühmad. Praegu on järjekorras 20 sõimeealist last, 2012. aasta sügiseks 43 sõimeealist ja 10 aiaealist last.

„Lasteaia arengukava on ette nähtud kolmeks aastaks. Arengukava koostades me 11. rühma avamist ei planeerinud. Milliseks kujuneb valla arengukava, seda hetkel ei tea.“ lausus direktor Karin Reiska.

Ta lisas: „Raasiku valda on kolinud palju noori peresid, kus on väiksed lapsed. Nii Raasiku kui Pikavere vajaks veel üht rühma.“

Raasiku vallas ootab Pikavere lasteaed-algkool teise rühma ehitust. 2011/2012 õppeaastal töötab seal üks liitrühm 20 lapsega. Sel sügisel jäävad kohata 6 last, 2012. aasta sügiseks on laekunud 12 avaldust.

„Plaanime teise rühma ehitust, mis loodetavasti valmib 2012. aasta septembriks. Siis oleks võimalik avada kaks rühma, üks väiksematele, teine suurematele lastele. Ootame seda väga, uue rühma järele on tungiv vajadus,“ lausus direktor Maiu Plumer.

Ta on õnnelik, et vallavalitsus mõtleb ka hajaasustusega piiriala peale: „Raasiku vallas pole lasteaed ainult alevikus, vaid ka hajaasustusega külade piirkonnas. See on kodukoha jätkusuutlikkuse jaoks tähtis. Pikavere ümbruse külades sündis 2010. aastal 15 last ehk terve rühmatäis. See arv ei tule 2011. aastal väiksem.“

Ta rääkis, et soovijate arv on tõusnud just sõimeealiste ehk 1,5-3aastaste laste seas: „Kui lapsed sünnivad, pannakse nad kohe järjekorda. Enamasti tahetakse kohta alates 2. eluaastast, kuid juba on ka 2016. aastaks järjekorras üks laps, keda tahetakse panna lasteaeda 4-5aastaselt.“

Raasiku lasteaias Oravake on 3 aiarühma, millest üks oli varem sõimerühm. Selles on 12 last, teistes kummaski 20. Direktori Linda Wrobeli sõnul on järjekorras umbes 40 last: „Sel aastal saavad koha 12 last, sest kümme lähevad eest ära kooli, kaks teistesse lasteaedadesse.“

Linda Wrobel ütles, et lisarühmi vajatakse ning tellitud on lasteaia juurdeehituse eskiisprojekt. Mitme aasta pärast juurdeehitus valmib, ei osata veel öelda.

Kehra Lastetaresse plaanis 3 uut rühma
Kehra lasteaia Lastetare direktor Viktoria Borikova tõdes, et järjekord on olnud igal aastal peaaegu sama suur, sel aastal jäävad kohata 15 last – 6 sõime- ja 9 aiaealist. Lasteaias on 5 aia- ja 1 sõimerühm, kokku 106 last.

1. oktoobrist on plaanis avada sõimerühm.

„Kui vallamaja kolitud, saame lasteaia hoonest raamatukogu ära kolida ja lasteaeda veel kaks uut sõimerühma. Plaan on need avada hiljemalt 2012. aasta 1. septembriks,“ lausus Anija abivallavanem Urmo Sitsi.

Lasteaias Lepatriinu on tavaliselt olnud 5 aia- ja 1 sõimerühm. Sel õppeaastal alustatakse kuue aiarühmaga, igas 20 last.

„Et rahuldada kõigi aiarühma koha soovijate vajadusi, ei saa me algaval õppeaastal sõimerühma avada ja neid jääb järjekorda 24 last. Eelmisel aastal jäi palju 2-3aastaseid ukse taha. Nemad on nüüd saanud 3-4aastaseks ja tuleb vastu võtta,“ ütles direktor Jana Lass.

Lasteaiakoha soovijate arv on tema sõnul viimaste aastatega suurenenud. Kõige enam on hädas üksikud vanemad, kel emapalk otsa saanud ja soovivad tööle minna.

Alavere lasteaias Mõmmila on järjekorras sõimerühma 2 last, varasematel aastatel pole järjekorda olnud ega keegi ukse taha jäänud. Rühmi on 3 – sõimerühm 14 lapsega ja 2 aiarühma kumbki 20 lapsega. Olemas on veel üks rühmaruum, mis vajaks remonti. Seal suleti rühm, kuna polnud piisavalt lapsi.

„Kohapeal selle rühma täitmiseks lapsi ei ole ja Kehrast vedu oleks väga kulukas,“ selgitas direktor Salme Söönurm.

Loksa linn infot ei anna
Loksa lasteaia direktor polnud nõus Sõnumitooja küsimustele vastama ning palus pöörduda linnavalitsusse. Ka seal keelduti meile infot andmast.

Eelmine artikkelLöödi tütarlast
Järgmine artikkelValla külade kümnevõistluse võitis Kuusalu All Stars