LAIVI KIRSIPUU on Loksa Linnahoolduse juhataja

1402

Loksa Haljastuse endine juht Laivi Kirsipuu on kinnitatud Loksa linna vastloodud all­asutuse Loksa Linnahooldus juhatajaks. Loksa Linnahooldus moodustati seetõttu, et linnale kuuluv osaühing Loksa Haljastus tegi omavalitsuse haljastus- ja heakorratöid, ka lumelükkamist tasu eest, sellele lisandus käibemaks. Seetõttu kujunes möödunud talvel lumelükkamine kulukaks. Vastavalt linnavalitsuse otsusele osutab Loksa linnahooldus linnavalitsusele ja linna hallatavatele asutustele teenustöid tasuta, teistele klientidele on kehtestatud teenushinnad.