Lahe­maa Tu­ris­miü­hing Hel­sin­gi mes­sil

116
Visit Lahemaa messiboks Helsingis. Foto Kadri Otsiver

MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing osa­les nel­ja­päe­vast ku­ni pü­ha­päe­va­ni, 19.-20. jaa­nua­ril Soo­mes Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­sil, kus tut­vus­ta­ti La­he­maa rah­vus­par­ki eral­di mes­si­bok­sis. Ühin­gu 9 lii­get, nen­de seas oli nii gii­de kui ka tu­ris­miet­te­võt­jaid, rää­ki­sid seal nel­ja päe­va jook­sul mes­si­kü­las­ta­ja­te­le La­he­maa tu­ris­mi­või­ma­lus­test ja müü­sid ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te too­teid. MTÜ ta­sus mes­sil osa­le­mi­se eest tä­nu Eu­roo­pa Re­gio­naal­fon­di toe­tu­se­le – Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus an­dis äri­mu­de­li­te aren­da­mi­se­le suu­na­tud prog­ram­mist pro­jek­ti­le „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­dus­te loo­mi­ne“ 200 000 eu­rot. Tu­ris­mi­tee­nus­te pak­ku­mi­seks on loo­dud ühi­ne märk Vi­sit La­he­maa. La­he­maa Tu­ris­miü­hing pi­di Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­sil osa­le­ma aas­ta ta­ga­si, kuid siis jäi see ko­roo­na tõt­tu ära.

Eelmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. jaanuaril