Lahemaa küladelt oodatakse aktiivsust

1569

Lahemaa rahvuspargi uus kaitse-eeskiri on keskkonnaministeeriumis kooskõlastusringil. Samal ajal koostatakse eeskirja juurde käivat kaitsekorralduskava, kus on külade kaupa välja toodud kaitstavad looduslikud kooslused ja kultuuriväärtused. Käesoleval nädalal käivitub piirkondlike koosolekute periood, esimene kokkusaamine tuleb Juminda poolsaare küladele reedel Leesi rahvamajas.
Lahemaa kultuuripärandi spetsialist kutsub Sõnumitoojale antud intervjuus külakogukondi koostööle – arutada omavahel läbi enda küla puudutav, esitada ettepanekuid. Praegune praktika Virve küla näitel kinnitab, kes aktiivselt oma huvide eest seisab, seda võetakse kuulda. Tänu Virve külas toimuvatele aruteludele ja saadetud ettepanekutele tegeletakse põhjalikult selle küla küsimuste lahendamisega.