LAG­LE PA­REK koh­tus Aru­kü­la rah­va­ga

4693

Ees­ti Rah­vus­li­ku Sõl­tu­ma­tu­se Par­tei (ERP) asu­ta­ja­lii­ge, ku­na­gi­ne si­se­mi­nis­ter ja prae­gu­ne IR­Li po­lii­tik Lag­le Pa­rek käis 23. veeb­rua­ril Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis ning Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus. Aru­kül­la tu­li ta wal­dorf­koo­li kut­sel, seal on ta ka va­rem rää­ki­mas käi­nud. Nii koo­li­pe­re­le kui raa­ma­tu­ko­gus­se tul­nud paa­ri­küm­ne­le ini­me­se­le rää­kis Lag­le Pa­rek Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mi­sest, esi­me­se va­lit­su­se moo­dus­ta­mi­sest ning vas­tas kü­si­mus­te­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks la­va­le lau­lu­män­gu
Järgmine artikkelEV100 Ida-Harjus