Läheneb kohaliku omaalgatuse programmi projektide esitamise tähtaeg

741

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on toetada kohalikku arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise. Taotlejad võivad olla nii maa- kui ka linnapiirkonna mittetulundusühendused, sihtasutused ja seltsingud (v.a linnapiirkond), mille asutajaks või liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus. Programm on suunatud eelkõige väiksematele ühendustele ja kogukondadele kõige ehedama „rohujuuretasandi“ isetegemiste toetamiseks.

Programmi tegevusvaldkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku elukeskkonna parandamine.

Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1600 eurot. Taotleja omafinantseering või tema koostööpartnerite kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

2011. aasta kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Harjumaa taotlused esitada Harju Maavalitsusele aadressil Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn (IV korrus, kabinet 146) hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni kell 15.30. Taotlused peavad olema esitatud komplektselt koos kõigi taotlusankeedil nimetatud kohustuslike dokumentidega. Programmist toetuse taotlemise kord ja taotlusvormid on saadaval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee

Konsultatsiooni ja infot saab Harju Maavalitsuse telefonil 611 8773 Maret Välja, e-post maret.valja@mv.harju.ee.

Eelmine artikkelTulekahju Ranna tänaval
Järgmine artikkelJANAR VAIK Raasikult sai Emakeele Seltsilt peapreemia keeleteo eest