La­he­maa süs­ta­ma­ra­to­ni tur­va­sid Kuu­sa­lu val­la va­ba­taht­li­kud pääst­jad

573

Lau­päe­val, 8. sep­temb­ril Valk­las toi­mu­nud 7. La­he­maa ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­ni ajal ai­ta­sid me­rel tur­va­li­sust ta­ga­da va­ba­taht­li­kud pääst­jad Kuu­sa­lu val­last – Kol­gast, Pä­ris­pealt ja Sal­mis­tult. Nen­de üle­san­ne oli võist­le­jaid jäl­gi­da, va­ja­du­sel abis­ta­da. „Tä­na­vu olid il­mas­ti­kuo­lud head, tuul vä­ga vaik­ne, võist­le­jad meie abi ei va­ja­nud,“ sõ­nas Sal­mis­tu va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja Ma­dis Praks. Ta tõi näi­teks, et eel­mi­sel aas­tal, kui ma­ra­to­ni ajal pu­hus tu­gev tuul, läks küm­me­kond võist­lus­paa­ti üm­ber ning need too­di sle­pis kal­da­le või ai­da­ti kee­ra­ta õi­get pi­di, et sport­la­ne saaks võist­lust jät­ka­ta. Sõl­tu­valt il­mas­ti­kuo­lu­dest on Kuu­sa­lu val­la pääst­jaid süs­ta­ma­ra­to­nil tur­va­mas 4-6 paat­kon­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la au­märk ZO­JA KOST­RITS­KI­LE
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ve­te­rans­port­la­ne JAAK TUR­RO on Bal­ti­maa­de meis­ter