Kuu­sa­lus mee­nu­ta­ti la­vas­ta­jat TÕ­NU TAM­ME

292
Tõnu Tamm

Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tä­his­tas Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas lau­päe­val, 26. no­vemb­ril kont­sert-eten­du­se­ga „Ar­mas­tus, Pulm ja Abie­lu“ kauaaeg­se la­vas­ta­ja Tõ­nu Tam­me 80. sün­niaas­ta­päe­va. En­ne eten­dust näi­da­ti Tõ­nu Tam­me mä­les­tu­seks in­terv­juud, mil­le Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast sal­ves­tas 23. veeb­rua­ril 2018. aas­tal en­ne sa­ma la­vas­tu­se esie­ten­dust. In­terv­juu on aval­da­tud Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri Fa­ce­boo­ki-le­hel. See­kord män­gi­ti la­vas­tu­se „Ar­mas­tus, Pulm ja Abie­lu“ lü­he­mat va­rian­ti, mi­da vii­ma­ti esi­ta­ti ne­li aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lus lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel Lau­rit­sa plat­sil. Möö­du­nud lau­päe­val al­gas eten­dus va­ra­se­ma­test eri­ne­valt – Kau­po Rüüt­sa­lu ja Joo­nas Pürg esi­ta­sid Tõ­nu Tam­me ja Kaa­rel Kil­ve­ti omaaeg­se me­nu­lau­lu „Ki­tar­re käes ja man­tel üle õla“. Lau­lu muu­si­ka­sea­de te­gi Ode Pürg. Näit­le­ja Tõ­nu Tamm (22. no­vem­ber 1942-14. au­gust 2021) oli Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri la­vas­ta­ja ala­tes 2011. aas­tast ning te­gi tru­pi­ga 10 la­vas­tust.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li 60. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti kont­ser­ti­de ja näi­tu­se­ga
Järgmine artikkelViim­si Ar­tiu­mis tun­nus­ta­ti Har­ju aas­ta te­gi­jaid