Kuusalus hakkab käima pangabuss

1196

Alates 1. juulist on Swedbanki Kuusalu kontor suletud. Kuusalu vallavalitsus on Swedbankiga sõlminud lepingu pangabussi töölehakkamise kohta. Kuusalu vald tagab pangabussile tasuta parkla muusikakooli ees Kuusalu tee 22, võimaldab elektrienergia kasutamise, paigaldab reklaamtahvlid. Pangabuss sõidab Kuusallu kaks korda kuus, peatub kaks tundi. Juulikuus on pangabussi päevad Kuusalus 10. ja 24. kuupäeval.