Kuusalus esitleti plaati kihelkonna 24 regilauluga

1779

Veljo Tormise Kultuuriselts andis LEADER programmi toel välja CD „Vanad viisid uuel häälel”.


Kuusalu noortekoori lauljad ja dirigent CD „Vanad viisid uuel häälel“ esitlusel.

Plaadi esitlus oli laupäeval, 14. augustil Kuusalu rahvamajas. Esitlust juhtis ja plaadi sünniloost rääkis projekti eestvedaja, Veljo Tormise Kultuuriseltsi liige ja selle eelmisesse juhatusse kuulunud Triin Jõeleht. Tema kirjutas rahataotluse MTÜle Arenduskoda, mille kaudu toetatakse CD väljaandmist LEADER programmist 54 567 krooniga.

Plaadile on valitud 24 regilaulu, mis enamasti pärinevad kihelkonna rannaküladest. Sellele lisatud voldikus on fotod mõnest tuntumast laulikust: Mai Kravtsov (1845-1933), Risanda Kravtsov (1909-1987), Anna Paalberg (1874-1948) ning Aliide Salström (1894-1977) Tapurlast, Miina Lambot (1868-1956) Jumindalt, Kristjan Kiviloo (1893-1967) Turbuneemest, Helene Tilk (1899-1989) Kasispealt.

Triin Jõeleht rääkis, et Kuusalu kihelkonna regilaule on üles kirjutatud ja salvestatud väga palju. Eesti Rahvaluule Arhiivis on neid suurel hulgal. Eesti Kirjandusmuuseum on välja andnud kolmest CDst koosneva rahvaluuleantoloogia, kus on ka Kuusalu viise.

„Meie leidsime, et see pole päris see – vanad salvestised ei kõneta alati tänapäeva kuulajat sel moel, kui kõnetab sõbra, lapse, sugulase, tuttava lauldud laul. Sellepärast on vanad regilaulud plaadil sisse lauldud niiöelda uute, meie kihelkonna praeguste inimeste häältega, aitasid ka Tui Hirv ja Liis Jürgens Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juures tegutsenud Rävala Regist,” sõnas Triin Jõeleht.

Plaadil laulavad regilaule Kolga-Kuusalu kammerkoor, Kuusalu keskkooli neidude ansambel ning Kuusalu kooli noortekoor. Eeslauljad on peale kooride liikmete veel Urve Toompuu ja Kaisa Kaisel Viinistult, Anu Karjatse Hirvlist, Tiiu Lepnurm Tsitrest, Veljo Tormis Kullamäelt ning Karl-Eerik Märtson, Taavi Esko, Ero Esko, Lauri Esko ja Kärt Velpler Kuusalust.

Et tabada regilaulude tunnetust ja osata neid õigesti ette kanda, viis Kuusalu valla aukodanik, maestro Veljo Tormis lauljatele läbi neli õpituba. Plaat salvestati tänavu kevad-suvel Kuusalu keskkooli aulas. Helisalvestaja oli Erki Sepp firmast Helix OÜ.

Triin Jõeleht: „Usun, et kõik projektis osalenud lauljad tunnetasid protsessi käigus, kuidas ühest hetkest ei laulnud nad enam lihtsalt regilaulu, vaid regilaul hakkas hoopis neid endid niiöelda ära tegema. Meelde jäi, kuidas tüdrukud laulsid sisse kiigelaule, algul olid kohmetunud, kuid proovi käigus muutusid, läksid vahepausile ja lõpuks kojugi samu laule ümisedes. Või kuidas tundusid mardilaulud mitmeid tunde järjest lauldes meeste esituses otsekui nõialoitsud.”

Ta rääkis, et plaadi tegemise käigus pälvisid regilaulu töötoad kolme erineva filmitegija huvi – prantslased tegid dokumentaalfilmi Veljo Tormisest, Eesti filmigrupp Allfilm jälgis samuti maestro tegemisi, kolmandana käis regilaulu töötubades filmimas Rein Raamat Salmistult.

Plaadi „Vanad viisid uuel häälel” lauluvalikul on püütud jälgida rahvakalendrit. Alustatakse vastlalauludega, käiakse karjas ja kiigel, kosjas ning pulmas, aastaring lõpetatakse mardilaulude ning unelauludega. Plaadiümbrise kujundas Anu Karjatse. Selgitava teksti kirjutas Triin Jõeleht. Eessõna „Kuusalu regilauludest ja nende esitusest” koostas folklorist, Eesti Rahvakultuurinõukogu juht Ingrid Rüütel, kes ka ise on käinud Kuusalu kihelkonnas rahvalaule kogumas ning on neid uurinud. Tekstid tõlkis inglise keelde Maarja Jaanits. Keelekorrektor oli Terje Varul.

Plaadi esitlusel rahvamajas laulsid Kaisa Kaisel, Karl-Eerik Märtson, Kuusalu kooli noored ja kammerkoor. Triin Jõeleht tänas kõiki lauljaid ja abilisi, eriti Veljo Tormist, Taavi Eskot ja Niina Eskot.

„Plaadi tegemise juures olnud lauljad on loodetavasti oma võtme regilaulude mõistmiseks ja tunnetamiseks kätte saanud, nüüd jääb üle ka kuulajal seda otsima asuda. Küll oleks hea meel, kui need viisid jõuaksid uuesti kasutusse – kas või lapsele, lapselapsele unelaulu ümisemiseks, aga miks mitte ka noortebändidele uurimiseks, süvenemiseks ja repertuaari täiendamiseks,” ütles Triin Jõeleht esitlusel.

Plaati „Vanad viisid uuel häälel” saab osta Kuusalu rahvamajast, hind on 150 krooni. Vastavalt LEADER programmi nõuetele jaotatakse osa plaadi tiraažist ümbruskonna koolidele, lasteaedadele, rahvamajadele ning raamatukogudele.