Kuusalus asutati Laurentsiuse Selts

1821

MTÜ Laurentsiuse Selts loodi 29. aprillil 2010.

Selts asutati Sulev Valdmaa ja Jaanus Jalakase algatusel Kuusalu valla tutvustamiseks välis- ja kodumaal ning kultuuriürituste korraldamiseks.

Jaan Tõnissoni Instituudi kodanikuhariduse keskuse juhataja, Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa selgitab, Püha Laurentsiuse nimi võeti seltsile seetõttu, et ta investeeris varad otseses mõttes inimestesse, andes sellega mõista, et inimesed on meie kõige kallim vara. Plaan on põlistada Laurentsiuse nime Kuusalu vallas ja kihelkonnas, tema nime kannab ka Kuusalu kirik.    

MTÜl Laurentsiuse Selts on oma kodulehekülg aadressil www.laurentsiuse-selts.eu, sealt saab täpsemat infot, kes oli Püha Laurentsius, ka on seal uudiseid seltsi ettevõtmistest ning Kuusalu kihelkonnas toimuvast. Saab tutvuda seltsi tegevuse eesmärkide ja kavandatavate tegevuste loeteluga.

Eesmärk on igakülgselt arendada kihelkonna piirkonna arengut, aktiviseerida ning mitmekesistada kohalikku elu, koguda ajaloolist pärandit ning seda säilitada ja avaldada. Seltsi kodulehele on pandud infot, et võõrad saaksid Kuusalu kihelkonna kohta teada võimalikult rohkem huvipakkuvat. Kavas on hakata läbi viima kultuuriüritusi, aidata võimalusel seltsi liikmete olmetingimusi parandada. Eesmärkidena on kirjas veel kavatsused kultiveerida omanikuväärikuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, kohaliku elu turvalisuse, omandi kaitse ja loodussäästliku heakorrahoidmise tahet.

Sulev Valdmaa: „Tahame avalikkusele pakkuda teabepäevade vormis konsultatsioone sugupuu-uurimises, juriidilistes küsimustes, isikuarhiivi koostamises, ka muudes küsimustes, milles seltsi liikmed suudavad aidata. Selts on selleks küllaltki akadeemiline.”

Üks esimesi algatusi on soomepoisi ja väliseestlase, Leesilt pärit ja hiljem Rootsis elanud Väino Eskeni (27. jaanuar 1922 – 19. veebruar 2009) fondi korrastamine.

Kadapiku Väino Eskeni Fondi kuuluvad tema raamatukogu ja isiklik arhiiv, mis on Rootsist üle kolitud Kuusalu raamatukogu ruumidesse ja avatakse seal avalikuks kasutamiseks. Fondi kuuluvad ka materjalid soomepoiste kohta – nimekirjad, andmed nende tegevusest, ka ülevaade soomepoistele püstitatud mälestusmärkidest jms.

Laurentsiuse Seltsis on liikmeid kümmekond. Liituma on oodatud kõik, kes soovivad kaasa lüüa seltsi eesmärkide täitmisel, ütles Sulev Valdmaa.

Eelmine artikkelLeiti suurtükimürsk
Järgmine artikkelKuusalu Autobaasi VOLVO-buss läbis 1000 kilomeetrit