Kuusalu volikogu kinnitas nelja komisjoni koosseisu

1701

Revisjonikomisjoni liikme valimine katkestati ja jätkatakse tuleval nädalal toimuval istungil.

Kuusalu vallavolikogu istungil, kolmapäeval, 4. detsembril oli päevakorras nelja alatise komisjoni koosseisu kinnitamine.

Eelarvekomisjoni esimehe Margus Soomi ettepanekul moodustati komisjon 11liikmelisena: esimees, aseesimeheks valitud Ari Juhani Lehtonen ning liikmed Hilja Tugedam, Margus  Parve,  Kadri  Idavain, Kunnar Vahtras, Mait Kröönström, Ivar Lipsmäe, Värner Lootsmann, Andres Heinver ja Urmas Hallika. Poolt olid 17 volikoguliiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Ka sotsiaalkomisjoni esimees Kaja Martinson tegi ettepaneku kinnitada 11liikmeline komisjon: lisaks esimehele aseesimees Küllike Enok, liikmed Astrid Meister, Astrid Rõuk, Andres Allmägi, Signe Roos, Maila Velström, Kaupo Parve, Ille Ojamaa, Ivi Adler ja Susanna Kari. Pool hääletasid 14 volikoguliiget, 3 ei hääletanud.

Keskkonnakomisjoni esimees Raul Valgiste pakkus, et komisjon oleks 12liikmeline: esimees, aseesimees Urmo Ristisaar, liikmed Priit Link, Karli Lambot, Janne Kallakmaa, Svetlana Pajupuu, Ilvard Eeriksoo, Mart Reimann, Külli Rahu, Linda Metsaorg, Toomas Mäeväli ja Toomas Väinsaar. Komisjon kinnitati 17 poolthäälega.

Haridus- ja noorsookomisjoni esimehe Marika Astori ettepanek oli kinnitada komisjon 9liikmelisena: esimees, aseesimees Andres Kaarmann, liikmed Ene Liivand, Janne Kerdo, Margus Soom, Mari Paenurm, Hilleri Treisalt, Astrid Meister ja Vello Sats.

Emil Rutiku küsis, miks on komisjonis Kuusalu keskkooli direktor, kuid ei ole Kolga kooli direktorit. Marika Astor vastas, et Kolga koolist on huvijuht Ene Liivand, kes kuulub kooli juhtkonda. Ta lisas, et Ene Liivandi esitas komisjoni liikmeks IRLi nimekiri. Volikogu esimees Enn Kirsman tuletas meelde, et valla põhimäärus ei näe ette alternatiivsete ettepanekute esitamist lisaks komisjoni esimehele. Komisjoni kinnitamise poolt olid 16 volikoguliiget, vastu 1.

Päevakorras oli ka revisjonikomisjoni liikme valimine. Kuna revisjonikomisjoni esimees Sulev Valdmaa oli koolitusel, tutvustas Enn Kirsman tema kirjalikku ettepanekut – valida komisjon 4liikmeline ning liikmeks Kunnar Vahtras. Andres Allmägi ettepanek oli moodustada komisjon 3liikmelisena ja valida liikmeks Mart Reimann. Kuna komisjoni esimeest ennast kohal polnud, otsustati selle päevakorrapunkti menetlemine katkestada ning jätkata järgmisel istungil.

Eelmine artikkelAruküla noored olid edukad Harju koolidevahelisel rahvastepalli MV-l
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on ARVI KAROTAM