Kuusalu volikogu esimeheks valiti ANDRES PAOMEES

2751

ANDRES PAOMEES on üle 15 aasta töötanud volitatud loomaarstina.Kuusalu volikogu uus esimees ANDRES PAOMEES sai 12 poolthäält.

Kuusalu vallavolikogu teine istung toimus teisipäeva, 10. oktoobri hommikul.

Istungit juhatas valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Maire Link, kes sõnas, et 3. novembril jäi volikogu esimees valimata, seekord teeme ära. Ta küsis volikoguliikmetelt luba, kas võib istungit valla kroonika jaoks filmida. Volikogu oli nõus.

Päevakorras oli kolm punkti – volikogu esimehe valimine, aseesimehe valimine ja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Kaupo Parve esitas Meie Kodu nimekirja nimel taas volikogu esimehe kohale Andres Allmägi kandidatuuri, nagu esitas ka eelmisel istungil. Herko Sunts luges ette Ühiselt Edasi nimekirja ettepaneku valida volikogu esimeheks Andres Paomees Reformierakonna nimekirjast.

Salajasel hääletamisel olid Andres Allmägi poolt 5 ning Andres Paomehe poolt 12 volikoguliiget, 2 sedelit olid kehtetud ehk tühjad. Volikogu esimeheks osutus valituks Andres Paomees. Ta tänas usalduse eest ja ütles, et loodab, neli järgimist aastat tulevad töised ning sõbralikud.

Seejärel asus istungit juhatama volikogu uus esimees. Madis Praks Reformierakonnast esitas volikogu aseesimehe kohale Ühiselt Edasi nimekirjast Tõnu Tamme kandidatuuri, Kaupo Parve tegi ettepaneku valida aseesimeheks Andres Allmägi. Tõnu Tamme poolt oli 12 ja Andres Allmägi poolt 5 volikoguliiget, 2 hääletamissedelit olid taas kehtetud. Seega valiti aseesimeheks Tõnu Tamm.

Istungi lõpuks luges vallavanem Kalmer Märtson ette vallavalitsuse lahkumispalve. Senine vallavanem ja vallavalitsus on ametis kuni uue vallavanema valimiseni ja vallavalitsuse kooseisu kinnitamiseni. Volikogu järgmise istungi toimumisaeg jäi esialgu kokku leppimata.
  
Koalitsioonilepe „Kuusalu – peresõbralik vald”
Kuna Kuusalu vallas ei saanud 18. oktoobri kohalikel valimistel ühelgi nimekirjal häälteenamust, tuli moodustada võimuliit. Koalitsioonileping sõlmiti pühapäeva, 8. novembri õhtul Kolgakülas. Alla on kirjutanud kolme valimisnimekirja esindajad – Andres Paomees Eesti Reformierakonnast, Henn Pärn Isamaa ja Res Publica Liidust ning Herko Sunts Ühiselt Edasi valimisliidust.

Lepingu pealkiri ning Herko Suntsi sõnul ka filosoofiline ja üldpoliitiline eesmärk on „Kuusalu – peresõbralik vald”. Lepingus on koalitsiooni kohtade arvuks nimetatud Kuusalu uues vallavolikogus 12 – Reformierakonnast 3, Ühiselt Edasi nimekirjast 8 ning IRList 1. See on 63 protsenti kohtade koguarvust.

Koalitsiooni programm aastateks 2009-2013 jaguneb valdkonniti: haridus, mille eesmärk on kõrgetasemelise hariduse kättesaadavuse ja õpilaste arengu tagamine: sotsiaal, eesmärgina on kirjas sidususe suurendamine ja sotsiaalse turvatunde loomine; sport ja vaba aeg, eesmärk on tervislike elukommete juurutamine; keskkond, eesmärgiga luua peresõbralik keskkond; valla juhtimine, eesmärgiga tulemusjuhtimisele. 

Lepingusse on kirja pandud ka üksmeele koalitsiooni toimimise kord. Koalitsiooni koosolekud hakkavad toimuma nädal enne volikogu istungit, otsused tehakse konsensuse alusel, volikogus hääletatakse ühtselt, eriarvamused lepitakse koosolekul kokku.

Lisatud on lause: „Koalitsiooniga võib liituda volikogu liige, kes tunnustab käesolevat koalitsioonilepet.”

Ametikohtade jaotus
Koalitsioonileppe järgi on Eesti Reformierakonnal õigus volikogu esimehe, vallavalitsuse ühe liikme, volikogu vabaaja ja revisjonikomisjoni esimehe kohtadele.

IRLile on lubatud külaelu komisjoni esimehe koht.

Valimisliidul Ühiselt Edasi on õigus vallavanema, volikogu aseesimehe, vallavalitsuse kahe liikme ning volikogu sotsiaal-, arengu-, haridus-, keskkonna-, eelarve- ja majandus- ning korrakaitsekomisjoni esimeeste kohtadele.

Eraldi on kirjas, et pooled on kokku leppinud, vallavalitsuse üks liikmekoht kuulub Kaupo Parvele, kes esindab valimisliitu Meie Kodu.

Kommentaarid
Kaupo Parve: „Et koalitsioonilepe jääb avatuks, on Meie Kodu nimekirjale südamelähedane, sest oleme kogu aeg olnud seisukohal, et koalitsioon võiks olla laiapõhjaline. Vallavalitsuse liikme kohast rääkis minuga Reformierakond ja nõustusin.”

Enn Kirsman valimisliidust Meie Kodu: „Jätkub sama, mis oli Kuusalu vallas seni – Meie Kodu ei olnud koalitsioonis, kuid esindaja oli vallavalitsuses. Enne oli Madis Praks, nüüd on kohta pakutud Kaupo Parvele. Euroopas on selline asi suhteliselt tavaline, Eestis ma ei tea, et peale Kuusalu valla mujal oleks.

Koalitsioonileping on küll avatud liikmete arvu poolest, aga mitte sisuliselt. Poolt võib volikogus hääletada ka sellega liitumata.”

Värner Lootsmann: „Hääletamise järgi oli näha, et koalitsioonis on 12 volikoguliiget, see on 19-liikmelise volikogu kohta normaalne võimuliit. Meie sinna ei kuulu, aga kes pole koalitsioonis, see on opositsioonis. Kuusalu volikogus on minu meelest kolm opositsiooni, neist üks koalitsiooni sees – nii võis näha mõne koalitsiooniliikme näost. Võib-olla aitab see koalitsioonil toimetada, päris huvitav olukord.”

Henn Pärn Isamaa ja Res Publica Liidust: „Mul on hea meel, et mind on koalitsiooni kaasatud ja mu soovitused on leppes sees. Loodan, et saan anda panuse ühistöös. Minu soovitust – olla perekeskne – on arvesse võetud – vaatame kõiki toiminguid selles küljest, kas need soodustavad perekondade toimetulekut ja elukeskkonna peresõbralikumaks kujunemist.”

Herko Sunts valimisliidust Ühiselt Edasi: „Koalitsioon on olemas ja hääletamistulemused näitasid, ka töötab. Lepe on kirjutatud samas raamistikus nagu Kuusalu valla arengukava. Vaatasime Reformierakonnaga üle osapoolte valimislubadused, leppes on ühiseid lubadusi ning ka meie nimekirja, Reformierakonna ja IRLi pakutud punkte.

Võrreldes nädal tagasi olukorraga on lepingupartneritena lisandunud IRL ning Meie Kodu valimisliidust kaasatud Kaupo Parve. Koalitsioon on avatud, liituda võivad kõik, kellega oleme koostööd teinud ja kes on end tõestanud.”

Andres Paomees Reformierakonnast: „Kuusalu vallas ei ole koalitsiooni seni olnud, sest valimistel on üks nimekirjadest saavutanud alati häälteenamuse ning pole pidanud teisi valitsemisse kaasama. Esmakordselt ei ole ühelgi nimekirjal võimul püsimiseks hääli koos ning peab teistega koostööd tegema. Ühiselt Edasi valimisliit tegi ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisteks kõigepealt Reformierakonnale. Meie plaan oli, et võimuliit oleks laiapõhjaline, uks on lahti, kes soovivad, võivad ühineda. Valla arengule on koalitsiooni olemasolu tähtis. Leian, et kõik probleemid on ületatavad, koalitsioon hakkab tööle. Lepingus on meie ettepanekuid ja Ühiselt Edasi omi umbes pooleks.”

Eelmine artikkelMehele tungiti kallale
Järgmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti taas ANDRE SEPP