Kuusalu volikogu arutas pedagoogide töötasu

2374

Otsustamine lükati edasi, eelnõule saab ettepanekuid esitada 10. veebruarini.

Kuusalu vallavolikogu istungil oli kõne all eelnõu jätta vallaeelarvest töötasu saavatel pedagoogidel palk 2009. aastal samaks, mis oli 2008. aastal. Kuusalu vallas on juba aastaid makstud lasteaedade ja muusikakooli õpetajatele ning ringijuhtidele töötasu samade palgamäärade järgi, nagu on kinnitatud riigilt töötasu saavatele õpetajatele.

Vallavanem Kalmer Märtson selgitas, et riik on lubanud riigieelarvest tasustatavatele üldhariduskoolide õpetajatele sel aastal 8-protsendilist palgatõusu. Kui tõsta sama palju ka vallaeelarvest tasustatavate õpetajate palka, on keeruline põhjendada valla palgal olevatele teistele töötajatele, miks nende töötasu ei suurendata.

Vallavanema sõnul tuleks vallaeelarvesse leida täiendavalt 960 000 krooni, kui 8 protsendi võrra kasvaks ka valla palgal olevate pedagoogide töötasu: „Kui sama palju tõsta kõigi vallatöötajate palka, kuluks täiendavalt juba 3 miljonit krooni. Seoses majanduslangusega on aga sel aastal vallaeelarve tulubaas mullusest väiksem. Kokku on tõmmatud kõik mitte väga olulised investeeringud. Vallaeelarvesse esitatud taotlustest on võimalik rahuldada murdosa.”

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Urmas Kirtsi: „Komisjoni põhjendus, miks valla palgal õpetajate töötasu mitte tõsta, oli solidaarsusprintsiip. Eriti kui vaadata seda nii, et kõigi vallatöötajate palgatõusuks tuleks leida kokku 3 miljonit krooni. Neil inimestel, kelle palka ei tõsteta, ei tohiks reaalne elukvaliteet langeda, kui pidada silmas ostukorvi maksumuse vähenemist.”

Enn Kirsman vaidles vastu. Ta tuletas meelde pedagoogide palkade ühtlustamise ajalugu Kuusalu vallas: „See otsus tehti 2001. aastal. Ka see oli suhteliselt kriisiaasta. Teiste vallatöötajate palgad ei tõusnud, ainult õpetajatel. See annab halva signaali, kui üks ja sama õpetaja saab erinevate laudade taga palka erinevatel alustel.”

Urmas Kirtsi: „Kui riik on teinud otsuse, mis pole õige, kas vald peaks sellega kaasa minema? Riik peaks hoopis hakkama vähendama ametnike palku. Rääkisin olukorrast Kuusalu lasteaia ametiühingu esindajatega, nad mõistavad.”

Lõpuks lepiti kokku, et arutelu valla palgal olevate õpetajate töötasu üle jätkatakse edaspidi, kuna ka vabariigi valitsus peab riigieelarve kärpimise küsimuses läbirääkimisi ning palju võib veel muutuda.

Eelmine artikkelVallad-linnad vähendavad 2009. aasta eelarvete mahtu
Järgmine artikkelKehra tehas hakkab tööle sel nädalal