Kuusalu volikogu arutab fraktsioonide moodustamist

1030

HENN PÄRN, OTT SANDRAK ja ENN KIRSMAN IRList esitasid eelnõu valla põhimääruse muutmiseks.

Kuusalu volikogu 31. augusti istungil oli esimesel lugemisel eelnõu lisada valla põhimäärusesse võimalus, et volikogu liikmed võivad moodustada fraktsioone.

Henn Pärna, Ott Sandraku ja Enn Kirsmani ettepanek on, et fraktsiooni võiksid moodustada kolm või enam volikoguliiget, kes on valitud samast nimekirjast, kuuluvad samasse erakonda või avaldavad soovi üheskoos luua fraktsiooni.

Fraktsioonide õiguste loet­ellu pakkusid nad eelnõude algatamise, arvamuste esitamise eelnõude kohta, kandidaatide ülesseadmise volikogu valitavatele-määratavatele kohtadele, istungitel sõna võtmise, vaheaja võtmise istungil enne hääletamisele panemist ning arupärimiste esitamise.

Eelnõule lisatud seletuskirjas on öeldud, et lisades volikogu tööorganite loetellu fraktsioonid, luuakse juriidiliselt pädev ja normaalsetes volikogudes laialdaselt praktiseeritav võimalus volikogus seni mitteformaalselt tegutsevate poliitiliste rühmituste legaalseks tegevuseks.

Kuusalu vallavolikogus on kõige rohkem IRLi liikmeid, nad valiti volikogusse kolmest valimisnimekirjast. Henn Pärn kandideeris IRLi nimekirjas, Ott Sandrak ja Enn Kirsman Meie Kodu nimekirjas ning Sulev Valdmaa ja Tõnu Tamm Ühiselt Edasi nimekirjas. Koalitsiooni kuuluvad Ühiselt Edasi, Reformi­erakond ja IRL, opositsioonis on Meie Kodu ja Keskerakond.

Herko Sunts Ühiselt Edasi valimisliidust esitas istungil eelnõule parandusettepanekud: volikogu liikmed võiksid moodustada ka muid ühendusi ning fraktsiooni võiksid asutada ja sellesse kuuluda üks või enam volikoguliiget, kes on volikogusse valitud samast nimekirjast.

Ta selgitas: „Kui oled ühes nimekirjas kandideerinud, saad olla volikogu perioodi selles rühmituses. Ei aktsepteeri poliitilist prostitutsiooni, et täna olen ühes poliitilises rühmituses, homme teises. Kui nimekirjade liikmed tahavad teha koostööd, saaksid moodustada ühendusi, näiteks ühenduse Tiibeti toetuseks.“

Eelmine artikkelKalesi külas põles auto
Järgmine artikkelArenduskoja ühisprojekt soomlastega tähtsustab kodust söögitegemist ja kohalikku toidukraami