Kuusalu veevärgi ja kanalisatsiooniga saab tasuta liituda maikuuni

1320

„Kinnistuomanikud on hakanud veevärgi vastu huvi tundma ning ei ole päeva, kus ühtegi lepingut poleks sõlmitud,“ ütleb OÜ Kuusalu Soojus juht KALLE KÜNGAS.

Kuusalu vallavolikogu istungil arutati möödunud nädalal vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus osakapitali suurendamist 85 000 euro võrra. Eelnõu suunati teisele lugemisele, mis tuleb järgmisel nädalal.

Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, miks on vaja ettevõtet toetada: „Kuusalu Soojus on viimase kuue-seitsme aasta jooksul investeerinud kokku ligi 8 miljonit eurot. Sellest ligi 5,5 miljonit eurot on kulunud Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni renoveerimiseks. Tööd on valmis, on vaja teha väljamakseid. Tekkinud on likviidsuse probleem. KIK on andnud omaosaluse katteks laenu, kuid tuleb kindlustada nõuetekohane laenutagatis.“

Vallavanem nimetas ettevõtte kulutustest ülevaadet tehes ka seda, et seoses ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) väljaehitamisega on rajatud üle 200 uue liitumiskoha, valdavalt Kuusalu alevikus. Liitumine on tasuta, vald ÜVK-projekti omaosaluse katmiseks sellest raha ei saa. Samas märkis ta, et mida enam tuleb Kuusalu Soojusele juurde vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijaid, seda kindlamalt on tagatud omaosaluseks võetava laenu tagasimaksmine.

Sõnumitooja uuris Kuusalu Soojusest, kas ja kuidas on Kuusalu aleviku eramajade omanikud hakanud uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liituma.

Ettevõtte juht Kalle Küngas ütles, et huvi tuntakse, tehnilisi tingimusi antakse igal tööpäeval keskmiselt paarile kinnistuomanikule. Ka ei ole ammu enam päeva, kus poleks ühtegi liitumislepingut sõlmitud.

„Esmaspäeva, 9. detsembri seisuga on Kuusalu aleviku 205st potentsiaalsest liitujast lepingud sõlmitud 69ga. Joogiveega ja kanalisatsiooniga on liitunuid  62, ainult kanalisatsiooniga 7,“ kõneles ta.

Ehkki liitumine on Kuusalu Soojuse nõukogu otsusel kuni 31. maini 2014 tasuta, tuleb ka kinnistuomanikel teha kulutusi. Liitumiskohtadest kuni kodumajani peavad nad rajama ühenduse ise. Kalle Küngase sõnul jäävad need kulutused keskmiselt  500-1000 euro piiridesse. Ühel juhul on olnud summa keskmisest väikesem ja teisel juhul kujunes hind koos majasiseste ümberehitustega ning uue veemõõdusõlme paigaldusega 1400 euro suuruseks.

Eelmine artikkelAruküla noored olid edukad Harju koolidevahelisel rahvastepalli MV-l
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on ARVI KAROTAM