Kuusalu vallavanema umbusaldamine kukkus taas läbi

1055

URMAS KIRTSI umbusaldamise poolt olid 6 ja vastu 10 volikoguliiget.

Kuusalu vallavolikogu istungil leidis vallavanema umbusaldamise üks algataja Margus Soom, et Kuusalu valda on aastaid juhitud teerulli meetodil.
Vallavanem Urmas Kirtsi soovitas Margus Soomil lugeda läbi kohaliku omavalitsuse seadus, valla põhimäärus ja volikogu eel­arvekomisjoni põhimäärus ning teha selgeks, mis on kellegi roll.
Volikogu 29. juuni istungi esimene päevakorrapunkt oli  umbusalduse avaldamine Kuusalu vallavanemale. Selle algatasid 6 volikoguliiget opositsioonist: Margus Soom Reformierakonnast, Andres Kaarmann, Mait Kröönström ja Kunnar Vahtras IRLi nimekirjast, Värner Lootsmann Keskerakonnast ning valimisnimekirjast Ühine Kodu välja arvatud Emil Rutiku.
Umbusaldusavalduses põhjendasid nad, et vallavanem on korduvalt eiranud volikogu eelarvekomisjoni seisukohti ja ettepanekuid seoses Kiiu mõisa renoveerimisotsustega. Sõnumitooja kajastas umbusaldamise algatamist ja algatajate avaldust 1. juuni lehenumbris.
Esmalt said 30. juuni istungil 15minutiliseks sõnavõtuks õiguse umbusalduse algatajad. Nende nimel esines Margus Soom, kes luges ette umbusaldusavalduse ning kommenteeris, et Kiiu mõisa renoveerimise küsimusi on arutatud väikese arvu inimestega, kes on oluliste teemade otsustamise juures. Eiratakse sisulisi laiemaid arutelusid. Ta lausus, et koalitsioon ja opositsioon peavad olema vastakuti, kuid nii väikese valla puhul ei saa olla ainult kas poolt või vastu.
Kuna volikogu istungi toimumiskohas Hiie talu õues ei olnud internetiühendust, ei saanud Margus Soom ette lugeda kommentaari kogu teksti ja avaldas soovi, et see ilmuks Sõnumitoojas.
Ka umbusaldatav Urmas Kirtsi sai sõna 15 minutiks. Ta teatas, et alates jaanuarist 2015 kuni istungipäevani on eelarvekomisjon pidanud 15 koosolekut, 7 koosolekul on kõne all olnud Kiiu mõisa küsimus. Mais 2015 otsustas volikogu, et ei peaks otsustega tormama enne, kui renoveerimisprojekt on valmis.
„Eelarvekomisjoni ettepanekut kulutada laenuks võetavast 1 miljonist eurost Kiiu mõisa renoveerimisele 800 000 eurot ja mööblile 200 000 eurot, arutas volikogu, ettepanek ei leidnud heakskiitu. Luban ka edaspidi järgida volikogu otsuseid,“ lausus vallavanem.
„Sinu retoorika on muutunud sellest ajast, kui lahkusid eelarvekomisjoni esimehe kohalt. Sulev Valdmaa esitas sinu umbusaldamise avalduse, koalitsioon liitus sellega, siis pidid tagasi astuma,“ ütles vallavanem Urmas Kirtsi oma sõnavõtus Margus Soomile.
Vastavalt statuudile läbirääkimisi ei avatud, volikogu esimees pani otsuse-eelnõu hääletusele. Umbusaldamise poolt olid Margus Soom, Andres Kaarmann, Mait Kröönström, Kunnar Vahtras, Sulev Valdmaa ja Emil Rutiku. Vastu hääletasid Enn Kirsman, Urmo Ristisaar, Kaja Martinson, Küllike Enok, Andres Allmägi, Raul Valgiste, Asko Aug, Ari Juhani Lehtonen, Mart Reimann ja Ilvard Eeriksoo.
Samade põhjendustega võib umbusaldamist algatada jälle kolme kuu pärast.

Eelmine artikkelTantsija REELIKA TRAKS Arukülast läheb partneriga MMile
Järgmine artikkelKiiu jaanitulel 4000 inimest