Kuusalu vallavalitsus ootab ettepanekuid GALV-ESTI keskkonnaseireteks

1207

AS Galv-Est taotleb keskkonnakompleksluba.

ASi Galv-Est põhitegevus­ala Kuusalu vallas Kiiu tootmishoones on terasdetailide kuumtsinkimine.
 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon andis tänavu juuni alguses Galv-Estile saasteloa, mis kehtib kuni keskkonnakompleksloa väljastamiseni. Kompleksluba kohustab ettevõtet ennetama keskkonnasaastatuse teket, tegema keskkonnaseiret, rakendama tootmis- ja tööõnnetuste ennetamise meetmeid.

Nüüd on Galv-Est asunud keskkonnakompleksluba taotlema. Keskkonnaametist saadeti augusti lõpus Kuusalu vallavalitsusele taotlusmaterjalid seisukoha andmiseks.

Vallavalitsus leidis, et taotluses jääb selgusetuks ohtlike ainete võimalik keskkonnamõju; õhu-, vee- ja pinnasereostuse vältimiseks kasutatavad meetmed ning selle rakendamisega seotud asjaolud. Vallavalitsus oli seisukohal, et tuleks täpsustada analüüside ja seire sagedusi ning ootab selles osas vallaelanikelt ettepanekuid.

Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa: „Seadus nõuab, et kompleksloa taotluse kohta avaldatakse info Ametlikes Teadaannetes. Seda satuvad nägema üksikud vallakodanikud, aga meie soovime, et kaasa saaksid rääkida kõik, keda teema huvitab. Seetõttu kuulutame Sõnumitooja kaudu, et ootame kahe nädala jooksul vallarahvalt ettepanekuid Galv-Esti tegevuse kohta. Vallavalitsus arvestab kompleksloale seisukoha andmisel esitatud ettepanekutega. Ootame neid 23. septembriks. Kui huvi on laialdane, võime keskkonna­ametilt paluda vastamiseks pikendust.”

Keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalidega on võimalik tutvuda Kuusalu vallamajas ja Galv-Esti kontoris. Selles on loetletud ettevõtte heite ja jäätmete tekkimise, vältimise või vähendamise ja pinnase kaitsmise meetmed; toorme ja kemikaalide säilitamise ja kasutamise tingimused; ülevaade välisõhu saastamise, lõhna ja müra tekke kontrollimisest jms.

ASi Galv-Est arendusjuht Leo Martinen ütles, et vastavalt seadusele on kompleksloa taotlejal õigus kuulutada ärisaladusi sisaldavad osad konfidentsiaalseks: „Jätsime osa andmeid avalikustamata sellepärast, et konkurendid on hakanud teravat huvi tundma meie tegevuse vastu. Kuid vastu tulles soovidele vähendasime siiski tunduvalt konfidentsiaalseks peetavat materjali. Salastatuks jäi vaid väga spetsiifiline info, mis võiks konkurentidele huvi pakkuda – materjalide koostised, kulud, tehnoloogilised skeemid ja lepingud. Konfidentsiaalne osa on avatud vastutavatele keskkonnaspetsialistidele.”

Sõnumitooja küsimusele, kui kaugel ollakse ettevõtte territooriumilt sadevee ärajuhtimise süsteemi ehitusega, et vältida selle sattumist naabruses asuvasse tiiki, vastas ta, et seda rajatakse koos ASiga Maru Metall ja OÜga Tehomet – plaan on suunata ühiselt sadeveed Kiiu ojja: „Oleme andnud nõusoleku, et maksame üldisest projektist enda osa kinni. Ettevalmistused on projekteerimise staadiumis, millal ehitama hakatakse, ei oska praegu öelda. Galv-Est rajab oma osa trassist kohe, kui on valmis magistraal­kraav. Kord kvartalis teeme omal algatusel sadevee seiret. Vastavalt õhusaasteloa tingimustele teostati õhuseiret vahetult pärast ettevõtte normaalvõimsuse saavutamist ning edaspidi nähakse ette, et seda tuleb teha pärast olulisi tehnoloogilisi muudatusi.”

Õhusaaste kohta sõnas ta, et vanad filtrid on välja vahetatud tihedamate vastu. Kuusalu kandis räägitud jutte, et tehas ei tohiks avada uksi, sest sealt väljub õhusaaste, nimetas ta asjatundmatuks: „Töökeskkonna uuringud on tsehhis sees tehtud, näitajad on normis. Miks siis ei võiks väravaid avada, kui sees on kõik korras? Suvel on igal pool töökodade uksed lahti.”

Eelmine artikkelAlaveres tungiti kallale
Järgmine artikkelAruküla põhikooli ehitusel peeti sarikapidu