Kuusalu vallas oli vee-ettevõtjatele infopäev

769

Kolmapäeval, 18. veebruaril Kuusalu vallamajas toimunud infopäevast võtsid osa 7 küla MTÜ esindajad.

Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa ütles, infopäev korraldati Turbuneeme vee-MTÜ liikmete soovil, et selgitataks joogiveega varustamisega seotud seadusandlust. Infopäeval kõnelesid abivallavanem Tõnu Ammussaar ja valla suurima vee-ettevõtja OÜ Kuusalus Soojus juht, volikogu liige Raul Valgiste.

Osalejaid oli paarkümmend. Esindatud olid Turbuneeme, Suurpea, Viinistu, Leesi, Juminda, Kolga-Aabla ja Tammistu küla veeühistud.

Raul Valgiste tutvustas seadusi, selgitas kalkulatsiooni veehinna kujundamiseks ja rääkis ühisveevärgiga liitumise tehnilistest tingimustest.

Vastavalt veeseadusele peab keskkonnaametilt taotlema vee-erikasutusloa, kui võetakse põhjavett rohkem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas. Erikasutustasu suurus on näiteks kambrium-vendi veekihist võetava vee korral alates 1. jaanuarist 1,056 krooni kuupmeetri eest.

Ühisveevärgiks loetakse süsteemi, mis teenindab vähemalt 50 elanikku. Kuni vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramiseni on seni veevarustusega tegelenud ettevõtja ehk joogivee käitleja kohustatud jätkama oma tegevust lepinguga määratud ajani. Vee-ettevõtja ja selle veeteenuse hinna kinnitab kohalik omavalitsus.

Joogivee kvaliteet peab vastama sotsiaalministri määrusega kehtestatud nõuetele. Terviseametiga tuleb kooskõlastada kolmeks aastaks joogivee kvaliteedi kontrollimise kava. Nõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks on võimalik taotleda terviseametilt luba.

Kuusalu Soojuse juht tõdes, seni ei ole terviseamet ega keskkonnaamet kontrollinud väiksemaid vee-ettevõtjaid ega joogivee käitlejaid, et kas dokumentatsioon vastab nõuetele, kuid varem või hiljem jõutakse tõenäoliselt ka nendeni.

Ta lausus Sõnumitoojale, et mitmel pool MTÜdes arvatakse, ka liikmete veega varustamine võib käia MTÜde seaduse järgi, kuid päris nii ei ole – veesüsteemidel on eraldi nõuded lähtuvalt veeseadusest ja ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniseadusest ja neid tuleb täita. Probleemid tekivad siis, kui mõni tarbija ei ole rahul – et hoida ära kohtuvaidlusi, on targem MTÜs dokumendid korda teha.

„Soovitame registreerida oma MTÜd vee-ettevõtjateks, kinnitada veeteenuse hind ja sõlmida tarbijatega lepingud, et asjaajamine oleks organiseeritum,” lausus ta ja lisas, et veel ei ole otsustatud, kas korraldada samasugune infopäev ka teist korda või minna järgmisel korral uute küsimustega edasi.

Kuusalu vallas on kokku 44 veekäitlejat.

Eelmine artikkelAnija mõisas õnnistatakse vana trikoloor
Järgmine artikkelRaasiku valla veeprojektile ÜFist 19,7 miljonit krooni