Kuusalu vallamajja ja ka toimetusse on helistatud ning saadetud kirju küsimusega, millal hakatakse Kuusalu valla alevikes taastama ÜVK töödega segipööratud alasid. Millal on Kuusalus, Kiius ja Kolgas taastamistööd kavas?

761

kalle
Vastab Kuusalu Soojuse juhatuse esimees KALLE KÜNGAS:
„Sama on küsitud ka meie kontorist. On olemas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) ehitustele järgnevate taastamistööde ajakava. Saatsime selle kirjalikult kõikidele klientidele.

Tutvustan ajakava alevike kaupa. Kuusalus hakkas OÜ Arco Ehitus eelmisel neljapäeval, 9. mail teerulliga tihendama teede üleskaevatud osade tagasitäiteid, et aluskatteks pandud jäme killustik kiiluda kinni peenema killustikuga. Teerullist oli palju kasu ja lähiajal seda tööd korratakse. Asfalt pühitakse tänavapuhastusharjadega üle.

Murukatet asutakse Kuusalu kortermajade piirkonnas taastama hiljemalt esmaspäeval, 20. mail. Lähiajal hakatakse Kuusalu tee ääres paigaldama torustikku Põllu tänavast Keskväljakuni.

Eramajade piirkonnas jätkuvad tööd kinnistute liitumispunktide väljaehitamiseks pärast Kuusalu tee magistraaltorustiku valmimist. Lõplik taastamine aleviku eramajade osas jääb tänavu sügisesse.

Kiius lõppesid torutööd talvel, AS Viimsi Keevitus on alustanud taastamist, tööd peavad olema tehtud hiljemalt 15. juuniks. Parandatakse eelmise aasta sügisel tehtud haljastust, kus osad kohad on ära vajunud. Kuusalu Soojuse töötajad kontrollivad 14. ja 15. mail koos OÜga P.P. Ehitusjärelevalve teekatete, äärekivide ja kaevukaante õigeid kõrgusi, ka kõiki teisi kohti, kus käis ÜVK ehitus.

Kolga alevikus on ASil Viimsi Keevitus plaanis lõpetada ÜVK tööd maikuuga. Jäänud on veel nelja maja torustikud ja kanalisatsioonipumpla paigaldus kooli juures.

Kolgas käib samal ajal ka kaugküttetorustiku renoveerimine, peatorud on AS Magma paigaldanud ja tegeleb tagasitäitmisega. Korrusmajade piirkonnas lõpeb see töö juunis. Mõisa allee majade juures on ehitustegevus juba lõpetatud ja kaevikud pinnasega täidetud. Lõpliku haljastusega saab Kolgas alustada siis, kui ÜVK tööd valmis. Taastamistööd peaksid lõppema 30. juuniks.

Kui on küsimusi, etteheiteid või ettepanekuid, palume pöörduda infotahvlitel kirjas oleva töövõtja esindaja poole või OÜ Kuusalu Soojus kontorisse.“