Kuusalu vallalt saavad projektitoetust 9 küla

865

Kuusalu vallavalitsus kinnitas külaelu arendamise projektide rahajaotuse.

Kuusalu volikogu kehtestas enne jaanipäeva valla ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korra ning ka külarahade jagamise korra.
Kohe pärast seda hakati külaseltsidelt vastu võtma rahataotlusi projektitoetusele, mida antakse valla tänavusse eelarvesse kavandatud külarahast. Taotluste esitamise tähtaeg oli 27. juuni.

Esmaspäeval, 30. juuni õhtul kogunes Kuusalu vallavolikogu kogukonnakomisjon projekte hindama. Kokku oli projekte 12. Neist kaks, mis olid seotud Virve külaga, jäeti kohe hindamisest välja, sest olid juba saanud sel aastal vallaeelarvest toetusraha: Virve küla muusikapäeva korraldamine ning Virve küla kivide ja lugude kalendri omaosalus.

Hindamisele läks 10 taotlust, kogusumma oli 9110 eurot. Vallaeelarves on külaelu arengu toetuseks 6000 eurot. Projektid seati komisjoniliikmetelt antud hindepunktide kogusumma järgi pingeritta. Kuna raha on soovitust vähem, otsustati, et Tammistu küla saab toetust ühele projektile, kõigil teistel projektidel vähendati küsitud summat 21 protsendi võrra.

Projekt „Juminda poolsaare turvalisus“ saab 1185 eurot. Projekti „Salmistu merepääste 2“ toetatakse 158 euroga. Virve küla lipumasti jaoks antakse 198 eurot, Joaveski küla vaatamisväärsuste infotahvlite valmistamiseks ja paigalduseks 553 eurot, Tammistu külakeskuse jaoks 1185 eurot, Kolgaküla bussipeatuste ja infotahvlite kordategemiseks 600 eurot, Uuri külapäeva korraldamiseks 632 eurot, Pärispea poolsaare kaugtöökeskuse arendamiseks ja ühistegevuse infoliikumise parendamiseks 1106 eurot ning Vihasoo rahvamaja lavavalgustuseks 395 eurot.
Toetuseta jäi MTÜ Tammistu Vesi projekt veepumbajaamale elektrigeneraatori ja automaatika soetamiseks ning paigaldamiseks, millele küsiti 1500 eurot. Külal paluti otsustada, kumba projekti eelistab.         

Külaraha on Kuusalu vallas võimalik  saada  taas  üle  mitme aasta, seoses masuga see vahepeal lõpetati. Uue korra järgi on külaraha jagatud kaheks – 2/3 antakse külaelanike arvu järgi kõigile küladele, kus on külavanem, ja 1/3 läheb jagamisele projektitoetusena.

Eelmine artikkelKuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord
Järgmine artikkelKehras Jõe tänaval asuvad aiamaad tuleb likvideerida