Kuusalu valla vabaajakomisjon kavatseb muuta kultuuri- ja spordiringide rahastamist. Mida täpsemalt ja miks plaanite?

1853

urmas
Vastab Kuusalu volikogu vabaajakomisjoni esimees URMAS PAOMEES:
„Kuusalu valla huviringide rahastamist sätestava eelnõu ettevalmistamine on olnud pikem protsess, algas eelmisel aastal. Eelnõu on koostamisjärgus, vallavalitsusele ei ole seda arutamiseks seni esitatud. Niikaua, kuni volikogu pole uut korda oma otsusega kinnitanud, kehtib vallas huvitegevuse rahastamise senine kord.

Oleme eelnõud varem tutvustanud Kuusalu rahvamajas sealsetele ringijuhtidele ning möödunud neljapäeval oli Pärispea seltsimajas ümarlaud, kuhu olid kutsutud kõik kultuuri- ja spordivaldkonna ringijuhid ning MTÜde esindajad. Neile saadeti umbes kuu aega varem eelnõu projekt koos seletuskirjaga ning ümarlauas oli võimalus esitada parandusettepanekuid ja küsimusi.

Pärispeal oli kohal paarkümmend inimest, arutasime teemad läbi ning otsustasime, et kultuuriinimesed saavad koos vallavalitsuse ja vaba­ajakomisjoni esindajatega eraldi kokku ning spordivaldkonna rahvas arutab samuti omaette, osalevad vallavalitsuse ja komisjoni liikmed.

Lühidalt selgitades on uue korra väljatöötamise põhjus selles, et valla rahakott on jäänud kõhnemaks ning olemas­olevat raha oleks vaja ümber jagada. Ka on senine kord oma aja ära elanud, sest juurde on tulnud uusi huviringe ja erinevaid soove.

Seni on olnud huvitegevuse toetamisel ebavõrdsus spordi- ja kultuuriinimeste vahel. Täiskasvanud sportlasi Kuusalu vald ei ole siiani toetanud, nende toetused on projektipõhised, samas on vald andnud raha täiskasvanute kultuuriringide jaoks. Vaba­ajakomisjon püüab leida keskteed ja võrdsustada huvitegevuse toetamist, mis ei tähenda kindlasti mitte olemasoleva kultuuritegevuse väljasuretamist. Toetamine viiakse lihtsalt teistele alustele.

Oluline põhimõte on, et vallaeelarvest rahastatakse järeltuleva põlve ehk 7-19aastaste spordi- ja kultuuriringides käimist. Luuakse pearahasüsteem, iga noore puhul toetatakse kuni kahes huviringis osalemist. Eelnõusse on kirjutatud, et lapsevanem peab olema teadlik neis ringides käimisest ja maksma osalustasu. Kõik see puudutab ikkagi ringe, kus noored osalevad väljaspool kooli. Kui tegu on koolisisese ringiga, rahastatakse seda kooli eelarvest.

Täiskasvanud hakkaksid edaspidi oma juhendajale tasuma ise. Vald omalt poolt tagab neile huvitegevuseks vajalikud ruumid, ehk siis kõigi kultuuri- ja seltsimajade ning spordirajatiste kasutamine oleks vallaelanikele tasuta, välja arvatud Kuusalu Spordikeskus, kus kehtib oma hinnakiri.

Täiskasvanute ringide juhendajatele makstud summad jagatakse ümber, et luua Kuusalu vallas paremaid võimalusi huvitegevuseks, seda raha ei suunata muudesse valdkondadesse. Samas jääb  alles ka kehtivas korras olev võimalus taotleda raha projektipõhiselt kõigile kollektiividele.

Kuna arutelud käivad, siis on oluline rõhutada, et midagi ei ole veel lõplikult otsustatud. Eelnõu on koostatud vabaajakomisjoni ja vallaametnike koostööna ja nii komisjon kui ametnikud on avatud põhjendatud ettepanekutele ja konstruktiivsetele läbirääkimistele.”

Eelmine artikkelKulupõleng Kolgakülas
Järgmine artikkelLahemaa rahvuspargil täitub 1. juunil 40 aastat