Kuu­sa­lu val­la uus maa­kor­ral­da­ja on TRII­NU TO­MIN­GAS

116
TRIINU TOMINGAS

Ala­tes 5. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­las maa­kor­ral­da­ja­na Trii­nu To­min­gas. Ku­ni sep­temb­ri al­gu­se­ni olid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas maa­kor­ral­du­se vald­kon­nas ame­tis kolm spet­sia­lis­ti: juh­tiv maa­s­pet­sia­list, ehi­tus- ja maa­re­gist­ri­pi­da­ja ning maa­re­gist­ri­pi­da­ja. Kaks vii­mast ame­ti­koh­ta on koon­da­tud, ase­me­le loo­di maa­kor­ral­da­ja ame­ti­koht. Trii­nu To­min­gas elab Kuu­sa­lu lähedal, põ­hi­koo­li lõ­pe­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, eda­si õp­pis Tal­lin­na Töös­tus­ha­ri­dus­kes­ku­ses, eel­mi­sel ke­va­del lõ­pe­tas Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li maas­ti­kuar­hi­tek­tuu­ri eria­la. Val­la­maj­ja töö­le kan­di­dee­ri­mi­se koh­ta üt­les ta, et soo­vis töö­ta­da õpi­tud eria­lal. Maa­kor­ral­da­ja üle­san­ne on te­ge­le­da mit­me­su­gus­te maa­kor­ral­dus­toi­min­gu­te­ga ning koos­ta­da maa­mak­su ja maa hin­da­mi­se­ga seo­tud do­ku­men­te.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­te joo­nis­tu­sed jõud­sid rii­gi­kokku
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. novembril