Kuusalu valla toimetulekupiir on 190 eurot kuus

1069

Kuusalu volikogu kinnitas kohalikuks toimetulekupiiriks 190 eurot ehk 2972.85 krooni pereliikme kohta kuus.

Eelmisel, 2010. aastal oli Kuusalu valla kohalik toimetulekupiir 3000 krooni inimese kohta kuus.

Valla hoolekandespetsialist Pilleriin Rembel selgitab, summa ümardati eurodeks sedasi, et inimestele oleks kasulikum – mida väiksem on toimetulekupiir, seda suuremal hulgal vallakodanikel on võimalik taotleda kohalikke sotsiaaltoetusi. Tänavune toimetulekupiir on varasemast 27 krooni ehk 1.73 euro võrra madalam.

Volikogu kinnitas ka sotsiaaltoetuste piirmäärad, needki on samas suurusjärgus, mis olid mullu, kuid ümardatud inimestele soodsamaks, seega veidi suuremaks. Piirmäärad on välja töötatud ühe taotleja kohta.

Sissetulekust sõltuvad toetused on tervisetoetus retseptiravimite ostmiseks kuni 58 eurot (907.50 krooni) kvartalis, tervisetoetus hooldusvahendite ostmiseks kuni 128 eurot (2002.76 krooni) aastas ja sama palju ka tervishoiuteenuse saamiseks, abivahendite hankimiseks, raviteenuse saamiseks.
Tervisetoetust haigetranspordiks antakse aastas kuni 64 eurot (1001.38 krooni). Kinnitatud on ka tervisetoetuste koondlimiit ühe taotleja kohta aastas – see on 486 eurot (7604.25 krooni) aastas.

Lasteaialaste toidutoetust ja osalustasu toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele. Toidutoetust ametikooli õpilasele saab taotleda õppeperioodil 32 eurot (500.69 krooni) kuus. Ka vältimatu abi toetus on kuni 32 eurot. Ühekordset toetust saab küsida aastas kuni 192 eurot (3004.15 krooni).

Sündmustepõhised sotsiaaltoetused ja nende piirmäärad on: aabitsatoetus kuni 64 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel, elluastumise toetus kuni 320 eurot (5006.91 krooni), juubelitoetus 32 eurot, jõulutoetus eakale 20 eurot (321.93 krooni) ning eestkoste – või hoolduspere lapsele 32 eurot.
Lasterikaste perede toetus on 32 eurot lapse kohta aastas, matusetoetus 64 eurot ühele matusekorraldajale, puuetega inimese toetus kuni 320 eurot aastas, sünnitoetus 320 eurot vastsündinu kohta, lapsehoiutoetus kuni 128 eurot lapse eest kuus. Puuetega laste transporditoetuse määramisel võetakse aluseks kütuse kulu 10 liitrit 100 kilomeetri kohta. Kriisitoetust makstakse vastavalt vallaeelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi.

Volikogu otsustas veel, et erandkorras võib vastavalt vallaeelarve võimalustele ületada sotsiaalkomisjoni ettepanekul piirmäärasid kuni kolmekordse palga alammäära ulatuses taotluse kohta.

Aastal 2010 maksti Kuusalu vallas kohalikke sotsiaaltoetusi kokku 2 684 550 krooni. Toetuste saajaid oli 1232.

Käesoleva aasta vallaeelarvesse on sotsiaaltoetusi kavandatud 160 419 eurot (2 510 012 krooni).

Eelmine artikkelLöödi meest
Järgmine artikkelArukülas uputab ka sel kevadel